fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused korraldavad 20.–21. märtsil Tartu linnas üksusteta juhtimisharjutuse „Kõue turm“.

KVÜÕA kaitseväelased õppusel KõueTurm 2018 Põlva vallas.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused viivad läbi ülekoolilise ilma üksusteta harjutuse, mille käigus võib kaitseväelasi kolmapäeval ja neljapäeval näha Tartu linnas liikumas väikestes gruppides või kaitseväe autodega linnas parkimas.

„Kõue Turm on iga-aastane kogu KVÜÕAd kaasav harjutus, mille seekordne eesmärk on kinnistada teadmisi ja oskusi allüksuste lahingtegevuse planeerimisel ja juhtimisel linnalahingus,“ ütles õppuse üldjuht kolonelleitnant Mart Sirel. „Me oleme väga tänulikud Tartu elanikele ja linnavõimule, et meil võimaldatakse seda harjutust linnaruumis läbi viia,“ lisas kolonelleitnant Sirel.  

Harjutusel loovad KVÜÕA tegevväelastest hindajad ja vahekohtunikud stsenaariumipõhised olukorrad rühmaülemate, kompaniiülemate ja pataljoni staapide vastavates rollides olevatele õppuritele lahendamiseks, mille käigus tuleb õppuritel olukorda analüüsida ja teha otsuseid, et saavutada allüksuse lahinguline eesmärk. Linnaruumis liikumine annab harjutavatele allüksuste ülematele juurde parema reaalsuse mõõtme, mida klassiruumis ei saavuta.

„Kõue Turm“ on ilma reaalsete allüksusteta harjutus, millest võtavad osa ainult juhtimiselemendid ja hindajad ning vahekohtunikud, kokku ligikaudu 150 tegevväelast, sõidukitest veoautod ja maasturid. Kaitsevägi kinnitab, et õppusel ei kasutata lahingvarustust ja imitatsioonivahendeid, mis teevad pauku või suitsupilvi, samuti ei sisene kaitseväelased eravaldustesse ega häiri muul moel Tartu tavaelu. Õppust puudutavate probleemide ja küsimuste korral tuleb pöörduda staabiveebel Raido Rõivase poole telefonil 533 27450 või raido.roivas(at)mil.ee.

2018. aastal toimus õppus „Kõue Turm“ Põlva ja Kastre valdades ja 2017. aastal Tartu ja Luunja valdades.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Tartus paiknev Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere Kaitseväele ning Kaitseliidule.

Kaitseväe Akadeemia