fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused korraldavad juhtimis- ja väljaõppealase konverentsi

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (KVÜÕA) korraldavad 1. detsembril algusega kell 10.30 KVÜÕA aulas rahvusvahelise konverentsi „People-oriented Leadership – The Challenges For Officer Training and Their Prospective Careers”.

Konverentsi keskseks teemaks on inimkeskse juhtimise erinevad aspektid, mis on kujunenud sõjaväelise juhi kutsetöö lahutamatuks osaks ning muutunud seetõttu ka ohvitseride väljaõppes väga oluliseks.

„Konverentsi eesmärgiks on arutleda sõjaväeliseks juhiks saamise ja olemise aktuaalsetel teemadel ohvitseride väljaõppe ning teenistuse võtmes. KVÜÕA on ainus kõrgkool Eestis, mis annab oma üliõpilastele kõrgharidust rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe tasemel “sõjaväelise juhtimise” õppekavade alusel. Selliselt on sõjaväelise hariduse edendamine erialase diskussiooni kaudu KVÜÕA kui riigikaitselise kõrgkooli üks peamisi eesmärke ja ülesandeid,“ ütles konverentsi peakorraldaja, KVÜÕA humanitaar- ja sotsiaalteaduste õppetooli juhataja dotsent Andres Saumets.

Konverentsil esinevad ettekannetega mitmed ohvitserihariduse ja juhtimisõppe spetsialistid Saksamaalt ning Ameerika Ühendriikidest: professor Claus Freiherr von Rosen ja kolonelleitnant Jörg Keller (Führungsakademie der Bundeswehr), brigaadikindral Richard H. Clevenger (Ameerika Ühendriikide Õhuvägi) ja doktor Sharon M. Freeman (Indiana University/Purdue University). Eesti Kaitseväge esindavad konverentsil ettekannetega brigaadikindral Riho Terras (Kaitseväe Peastaap) ja brigaadikindral Meelis Kiili (Balti Kaitsekolledž). Konverents lõpeb ettekannetega esinenud külaliste paneeldiskussiooniga.

Osalemissoovist palume teatada konverentsi korraldajatele hiljemalt 28. novembriks (andres.saumets[at]ksk.edu.ee).

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi valitsemisalas ja kaitseväe juhataja alluvuses asuv ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool Eestis. Õppeasutused on sõjandusega seotud teadus- ja arendustegevuse edendajaks Eesti Vabariigis, teostades oma eesmärke koostöös kodu- ja välismaiste partneritega.

Konverentsi kava

Kaitseväe Akadeemia