fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused korraldavad rahvusvahelise inimkeskse juhtimise konverentsi

Kaitseväe ühendatud Õppeasutused korraldavad 29. novembril algusega 9.45 õppeasutuste peahoones teist korda inimkeskse sõjaväelise juhtimise konverentsi, mille põhiteemaks on sel aastal sõjaväelise juhtimise eetilised ja moraalsed tahud.

Juhtimiskonverentsi üheks peaesinejaks on brigaadikindral prof dr Rudolf Steiger, kes on Zürichi Tehnikaülikooli juhtimise ja kommunikatsiooni emeriitprofessor ning ülikooli juures asuva sõjaväeakadeemia endine ülem. Tunnustatud juhtimisekspert professor Steiger on autoriks populaarsele käsiraamatule „Inimesekeskne juhtimine: juhiseid tsiviil- ja sõjaväejuhtidele“, mis on ilmunud ka eesti keeles. Konverentsil peab professor Steiger ettekande teemal „Inimeste juhtimine tõhususe ja inimlikkuse pingeväljas“.

Esinejate hulgas on veel mitmeid sõjaväelise juhtimise ja militaareetika spetsialiste välis- ja kodumaalt, nende seas prof dr Angelika Dörfler-Dierken (Bundeswehri Sotsiaaluuringute Instituut) ja kolonelleitnant Jörg Keller (Führungsakademie der Bundeswehr). Kaitseväest esinevad konverentsil ettekannetega kapten Gustav Kutsar, major Raivo Nikiforov ja kolonelleitnant Enno Mõts.

Konverentsile on oodatud sõjaväelise haridussüsteemi kõigi tasemete õppurid, erinevaid juhtimisülesandeid täitvad kaitseväelased ning kõik, kel on huvi sõjaväelise juhtimistemaatika ja kutse-eetika vastu.

Osalemissoovist palume korraldajatele teada anda e-kirja teel aadressile andres.saumets[at]mil.ee hiljemalt 26. novembriks.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi valitsemisalas ja kaitseväe juhataja alluvuses asuv ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool Eestis. Õppeasutused on sõjandusega seotud teadus- ja arendustegevuse edendajaks Eesti Vabariigis, teostades oma eesmärke koostöös kodu- ja välismaiste partneritega.

Konverentsi ajakava on leitav siit.

Kaitseväe Akadeemia