fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused läbisid akrediteerimise

Kaitsevae_Uhendatud_Oppeasutused
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus riigikaitseline rakenduskõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule.

Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused seitsmeks aastaks kõrvaltingimustega teadus- ja arendustegevuse osas.

Rahvusvaheline hindamiskomisjon tunnustas kaitseväe ühendatud õppeasutuste sisest kommunikatsiooni ja koostööd, lõpetajate kõrget taset ja hinnatust tööjõuturul, koostööd huvigruppidega õppekava arendusel ning aktiivset kõrgkoolist väljapoole suunatud tegevust koolituste pakkumisel.

„Positiivne akrediteerimise tulemus näitab seni tehtu head kvaliteeti ning määratud kõrvaltingimused teadusvaldkonna arenguks ühtivad suuresti meie poolt aasta tagasi valitud arengusuundadega,“ ütles õppeasutuste ülem kolonel Martin Herem.

Hindamiskomisjonid hindasid kõrgkoolide institutsionaalse akrediteerimise raames Eesti Lennuakadeemia ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste juhtimist, õppetöö korraldust, teadustegevust ja ühiskonna teenimist laiemalt.

Mõlema kõrgkooli puhul tõid komisjonid välja arendamist vajavate valdkondadena tihedama rahvusvahelise koostöö vajaduse, seal hulgas vajab suurendamist õppejõudude ja üliõpilaste rahvusvaheline mobiilsus. Suuremat tähelepanu tuleb pöörata ka rakendusuuringute planeerimisele, rahastamisele ning õppejõudude motiveerimisele.

Komisjonidesse kuulusid kõrghariduskonsultandid ja -juhid ning erialaspetsialistid Suurbritanniast, Saksamaalt, Soomest, Lätist, Leedust ja Eestist. Hindamiskomisjoni eesmärk oli anda hinnang kõrgkoolide tugevustele ning teha soovitusi nende valdkondade edasiseks arendamiseks.

Kõik Eesti kõrgkoolid peavad institutsionaalse akrediteerimise läbima kord seitsme aasta jooksul. 2016. aasta lõpuks läbivad akrediteerimise kõik Eesti kõrgkoolid. Välishindamise eesmärk on toetada strateegilise juhtimise ja kvaliteedikultuuri arengut Eesti kõrgkoolides.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on riigikaitseline rakenduskõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. KVÜÕA on sõjalise teadustegevuse arendajaks Eestis, tehes koostööd oma partneritega üle maailma.

Kaitseväe Akadeemia