fbpx
Uudised

Kaitseväe ühendatud õppeasutused muutub Kaitseväe Akadeemiaks

Kaitseminister Jüri Luik kinnitas eile Kaitseväe Akadeemia põhimääruse, mille kohaselt hakkavad Kaitseväe ühendatud õppeasutused (KVÜÕA) kandma alates 1. maist Kaitseväe akadeemia (KVA) nime.

“Õppeasutuse nimi muutub Kaitseväe akadeemiaks, kuid meie jaoks on väga oluline säilitada senised ohvitseri- ja allohvitserikursuste õppekavad, traditsioonid, märkide ja embleemide kasutamine ka edaspidi, et ühtne sõjalise hariduse identiteet kanduks edasi tulevastele kaitseväe juhtidele,” ütles KVÜÕA ülem kolonel Enno Mõts.

Nimemuutus on põhjustatud ebatäpsusest, mille kohaselt peetakse kõrgemat sõjakooli ja lahingkooli tihtipeale eraldiseisvateks. Reaalsuses kuuluvad mõlemad Kaitseväe ühendatud õppeasutuste koosseisu. Lisaks on õppeasutuse senine nimi kohmakas ning seetõttu pole avalikkus õppeasutuse nime omaks võtnud ning vajab sageli lisaselgitusi. Ka ei väljenda õppeasutuse ingliskeelne nimi (Estonian National Defence College) täpselt kõrgkooli identiteeti.

Uue nime valikul kaaluti kasutusele võtta ka Sõjakooli nimetus, kuid see olnuks ühise nimetajana eksitav kuna sõjakool tähistab ajalooliselt ainult nooremohvitseridele õpet andvat kooli ja tänapäeval õppurite teenistust ning kasvatust korraldavat struktuuriüksust. Lisaks kuuluvad Kaitseväe ühendatud õppeasutuste alla ka allohvitseride, meditsiini, keele- ja täiendõpet andvad ning rakendusuuringuid ja matketegevust läbi viivad allüksused, lisaks muud osakonnad, mis eelnevat toetavad. Nii langes nime valik Kaitseväe Akadeemia kasuks ning koos nimemuutusega korrastab Kaitseväe Ühendatud Õppeasutus 1. maist ka oma struktuuri.

Kaitseväe Akadeemia on riigikaitseline rakenduskõrgkool rakenduskõrgkooli seaduse tähenduses ja Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev struktuuriüksus. Akadeemia eestikeelne lühend on KVA.  Akadeemia nimetus inglise keeles on Estonian Military Academy, lühendina on EMA. Kaitseväe Akadeemia aadress on Riia 12, 51010 Tartu.

Kaitseväe Akadeemia