fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused pakuvad külalisõppuritele sõjalisi õppeaineid

Alates järgmisest õppeaastast saab Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis ja Kõrgemas Sõjakoolis külalisõppurina õppida ka inimene, kes pole tegevväelane ega üliõpilane.

“Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on aina enam suundumas avatuse ja sisejulgeolekusse ning riigikaitsesse panustavate asutuste ja nende töötajate kaasamise poole. Uuendatud külalisõppuri definitsioon seda ka võimaldab,” ütles KVÜÕA õppeosakonna juhataja Nele Rand.

Lisaks üliõpilastele ja tegevväelastele saavad uuest õppeaastast külalisõppurina õppeaineid võtta ka need, kes töötavad riigikaitset või sisejulgeolekut tagavas asutuses ning kellel on selleks teenistuslik vajadus. Selline õigus on muuhulgas Päästeameti või Politsei- ja piirivalveameti töötajatel ja juristidel, kellel on teenistuse tõttu vaja läbida näiteks sõjaõiguse aine.

Selleks, et külalisõppuriks saada, tuleb kõrgharidusõppe ainete korral esitada avaldus koos motivatsioonikirjaga KVÜÕA õppeosakonna juhatajale ning kutseõppe ainete korral Lahingukooli ülemale. Külalisõppurina saab esitada avalduse õppeainete läbimiseks kuni 35 ainepunkti ulatuses. Relvastuse kasutamist ja riigisaladuse loa olemasolu nõudvate õppeainete puhul on vajalik teenistusliku vajaduse ja riigisaladuse loa olemasolu.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on kaitseministeeriumi valitsemisalas ja Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev Eesti ainus riigikaitseline rakenduskõrgkool.

Kaitseväe Akadeemia