fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused saavad uue ülema

15. juulil annab praegune Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Martin Herem õppeasutuste juhtimise üle kolonelleitntant Enno Mõtsale. 

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Ülem kolonel Martin Herem. Foto: Lauri Rikas
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Ülem kolonel Martin Herem. Foto: Mathis Bogens

„KVÜÕA ülemana on mul olnud au juhtida inimesi, kes on panustanud teaduse arendustegevusse, mille tulemusena oleme saavutanud, et sõjateadus kui selline on saamas teadusvaldkonnaks. Tõusnud teaduse arendustegevus on tugevalt lõimitud õppekasvatuse tõhususega, oleme arendanud rakenduskõrgharidusõpet ressursside ja meetodite poolest,“ ütles kolonel Herem. „Selle läbi on olnud tagatud nii senistele õppuritele kui ka praegu sisseastumisdokumente esitavatele tulevastele ohvitseridele parim juhtimisalane kõrgharidus.“ Uuele ülemale soovib kolonel Herem kindlameelsust ja tarkust.

Juulis ametisse asuv tulevane KVÜÕA ülem kolonelleitnant Mõts peab oluliseks jätkata senisel tõhusal kursil. “Hindan kõrgelt teadus- ja pädevuspõhist lähenemist, õppeasutustes on see tagatud tõhusate õppekavade läbi ning seda tugevdavad omakorda õppurid, kes teisi innustavad ja oma panust lisada ei karda.“

Kolonelleitnant Mõts alustas teenistust kaitseväes 1992. aastal. Ta on lõpetanud Riigikaitse akadeemia kaitseväe õppesuuna, Balti kaitsekolledzi vanemstaabiohvitseride kursuse ning täiendanud end USA maaväe suurtükiväekoolis. 2011. aastal kaitses ta Tartu ülikoolis magistrikraadi sotsioloogias. Aastatel 2005-2012 teenis kolonelleitnant Mõts KVÜÕA-s, sealhulgas taktika õppetooli ülemana. Tema sulest on ilmunud “Eesti kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused,” mis on KVÜÕA-s maaväeohvitseridele taktika ja staabitöö õpetamisel oluline õppematerjal. Ta on osalenud välisoperatsioonil Bosnia- ja Hertsegoviinas kontingendi vanemana. Alates 2012. aastast oli Mõts Kirde kaitseringkonna ning alates 2014. aastast Lõuna kaitseringkonna ülem.

Kolonel Martin Herem teenistus kaitseväes algas aastal 1996 Kuperjanovi üksik-jalaväepataljonis. Ta on lõpetanud Eesti Riigikaitse Akadeemia, KVÜÕA keskastmekursuse ning Balti kaitsekolledži vanemstaabiohvitseri kursuse ja kõrgema juhtimiskursuse. 2002. aastast sai kolonel Heremist KVÜÕA õppejõud ning hiljem taktika õppetooli ülem. 2012. aastast on kolonel Herem olnud KVÜÕA ülema asetäitja ning alates 2013. aastast Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem. Pärast õppeasutuste juhtimise üle andmist suundub kolonel Herem kaitseväe peastaabi ülema ametikohale.

KVÜÕA Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad head juhtimisalast kõrgharidust. Kõrgema Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- ja õhuväe rakenduskõrghariduse õppesuundadele on tänavu võimalik sisseastumisdokumente esitada SAIS-i kaudu veel kuni 3. juulini.

Kaitseväe Akadeemia