fbpx
Uudised

Kaitseväe ühendatud õppeasutused said EKKA kvaliteedimärgi

EKKAEesti kõrghariduse kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu omistas kaitseväe ühendatud õppeasutustele EKKA kvaliteedimärgi, mis annab tunnistust sellest, et kõrgkoolis toimib efektiivne juhtimine, õppe- ja teadustegevuse arendus ning kõrgkool panustab ühiskonna arengusse.

​Kaitseväe ühendatud õppeasutuste kvaliteedijuhi Evely Timuska sõnul annab EKKA kvaliteedimärk tunnustust sellest, et KVÜÕA on konkurentsivõimeline kõrgkool. „Akrediteerimise läbimine ja kvaliteedimärk näitavad, et KVÜÕAs antav kõrgharidus ja teadustegevus on kõrgetasemeline ning konkurentsivõimeline nii Eesti siseselt kui välismaises kõrgharidusruumis,” ütles Timuska.

EKKA akrediteeris KVÜÕA juba eelmisel aastal, kuid seadis parendamist vajavaks punktiks  teadus- ja arendustegevuse valdkonna. EKKA nõukogu analüüsis märtsi lõpus toimunud istungil esitatud materjale ning otsustas jätta akrediteerimise jõusse ning omistada KVÜÕAle EKKA kvaliteedimärk.

EKKA kvaliteedimärk näitab, et EKKA hindamisnõukogu on akrediteerinud kõrgkooli seitsmeks aastaks ilma kõrvaltingimuseta. Eesti kõrghariduse välishindamise süsteem lähtub kõrgkooli autonoomsuse põhimõttest: kõrgharidusõppe kvaliteedi ja kestluse eest vastutab ennekõike kõrgkool ise. Institutsionaalse akrediteerimise eesmärgiks on anda ülevaade õppeasutuse kui terviku toimimisele.

Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuur on Eesti juhtiv kompetentsikeskus kõrghariduse välishindamise alal. Agentuuri põhitegevused on kõrgkoolide institutsionaalne akrediteerimine ja õppekavagrupi kvaliteedihindamine. Kvaliteediagentuur pakub kõrgkoolidele tuge strateegilise juhtimise ja kvaliteedikultuuri arendamisel.

Kaitseväe Akadeemia