fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused said endale lipu

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste lipu annetamise tseremoonia Tartus Raekoja platsil.

Raekoja platsil peetud kõnes ütles kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras, et usalduse hoidmiseks on vaja tarka väge. “Tänapäeva maailmas, kus teadmised ja informatsioon on vahedamad relvad kui teras ja tina, on tarvis anda parimat võimalikku sõjalist haridust kõikidel õppetasemetel,”  ütles kindralmajor Terras. “Eestis on selle ülesande täitmiseks loodud kaitseväe ühendatud õppeasutused. Lipu saamine märgib kogu sõjalise õppetöö ühtsust, selle pühendumist kõrgeima eesmärgi täitmisele ehk Eesti kaitsele.”

Kindralmajor Terrase sõnul peab kaitsevägi targalt ja oskuslikult ära kasutama Tartus asuvate ülikoolide võimalusi ja teadmiste väge riigikaitse hüvanguks. “Tartu, Eesti haridus- ja teaduselu keskusena, on parim koht meie riigikaitse tulevikku kujundavate noorte meeste ja naiste harimiseks,” ütles kindralmajor Terras.

Lipu üleandmistseremoonial oli kohal üle saja kadeti, kaitseväelase ja töötaja. Kaitseväe kolonni saatis pidulikul marsil kaitseväe orkester, lippu õnnistas kaitseväe peakaplan kolonelleitnant Taavi Laanepere. Esimese lipunaela lõi lipuvardasse kaitseministeeriumi  nimel kantsler Mikk Marran, kes luges ette lipu diplomi. Samuti lõid lipuvardasse naelad  kaitseväe juhataja kindralmajor Terras, Kaitseliidu, kadettide ja Tartu maleva noorkotkaste esindaja ning enne Teist maailmasõda kõrgema sõjakooli lõpetanud eruohvitser Kristjan Pett.

Traditsiooni kohaselt ei osta kaitseväe asutus omale ise lippu, vaid lipp annetatakse. Kaitseväe ühendatud õppeasutuste lipu annetas Eesti Reservohvitseride Kogu. Lipu õmblemiseks kulunud 990,5 eurot saadi kaitseväelaste ja reservohvitseride annetustest, mida aitas koguda endine kaitseväe juhataja Johannes Kert. Lipp paigutatakse õppeasutuste ülema kolonel Aarne Ermuse kabinetti. Lipu valmistas lipuvabrik Teise maailmasõja eelsete kavandite järgi. Õppeasutuste lipp on sarnaselt väeosade lippudele au ja ühtekuuluvuse sümbol.

Kaitseväe ühendatud õppeasutused on ainus Eesti riigikaitseline kõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja kaitseliidule. Kõrgema sõjakooli põhikursusel saab rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal maa-, mere- või õhuväe õppesuunal. Samuti on sõjakoolis võimalik õppida aastasel nooremohvitseride täiendusõppekursusel ohvitseriks neil, kellel kõrgharidus juba olemas ja ajateenistus läbitud.

Sisseastumisdokumente saab sel aastal kõrgemasse sõjakooli esitada 25. juunist 7. juulini.

Kaitseväe Akadeemia