fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused said uue ülema

Kindralmajor Riho Terras annab KVÜÕA lipu üle kolonel Martin Heremile.

Täna pidulikul tseremoonial Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes andis kolonel Aarne Ermus õppeasutuste lipu üle kolonel Martin Heremile. Õppeasutuste juhtimise üleandmise tseremooniast võtsid osa kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marran ja kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras.

„Soovin uuele õppeasutuste ülemale kolonel Heremile, et ta rakendaks oma energia samasuguse tasakaaluka juhtimise vankri ette, nagu seda tegi kolonel Ermus. Sel juhul võime kindlad olla, et õppeasutuse tulevik ning noorte, tulevaste kaitseväelaste haridustee saab kindla aluse,“ ütles Marran.

Uus ülem lubas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusi juhtida ausalt ja avatult. „Teen seda nii professionaalselt kui oskan, ehk siis katsun käituda veohobusena, mitte ratsatraavlina,“ ütles kolonel Herem.

Õppeasutuste uus ülem kolonel Martin Herem alustas kaitseväes teenistust 1996. aastal Kuperjanovi üksik-jalaväepataljonis rühmaülemana ning seejärel sai kompanii ülema abiks. Ta on teeninud Tartu üksik-jalaväepataljonis operatiivohvitseri ja operatiivosakonna ülemana. 2002. aastast sai kolonel Heremist kaitseväe ühendatud õppeasutuste õppejõud ning hiljem taktika õppetooli ülem. Alates 2008. aastast teenis ta Kirde kaitseringkonna ülemana. 2012. aastast on kolonel Herem olnud kaitseväe ühendatud õppeasutuste ülema asetäitja.

Kolonel Herem on lõpetanud Eesti Riigikaitse Akadeemia, kaitseväe ühendatud õppeasutuste keskastmekutsuse ning Balti kaitsekolledži vanemstaabiohvitseri kursuse ja kõrgema juhtimiskursuse.

Kolonel Aarne Ermus aitas Eesti taas-iseseisvumise järel üles ehitada Kuperjanovi üksik-jalaväepataljoni. Kolonel Ermus on töötanud kaitsejõudude peastaabis, teeninud NATO väljaõppeoperatsioonil Iraagis ning sõjalise esindajana NATO Euroopa vägede peakorteris. Kolonel Ermus läheb pärast õppeasutuste ülema koha üle andmist tegevteenistusest reservi.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus Eesti riigikaitseline kõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule.

Kaitseväe Akadeemia