fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused sõlmivad Tartu ja Tallinna tervishoiukõrgkoolidega koostööleppe

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kirjutavad homme Tartus alla sõja- ja katastroofmeditsiini alase koostöölepingu. Viimane hõlmab lisaks õppetöö korraldamisele ka lõputööde juhendamist ja retsenseerimist ning teadustööd.

Esialgu valikainena käivitatav sõja-ja katastroofmeditsiini kursus on alates 2014. aastast kõigile õe põhiõppe rakenduskõrharidusõppes õppijaile kohustuslik. Alates möödunud aastast on sama väljaõppe läbinud kõik Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas neljandal kursusel õppivad arstitudengid.

„Kursuse eesmärgiks on, et kõik tulevased meedikud omandaksid ühtsetel alustel teadmised ning oskused sõja- ja katastroofiolukorras arstiabi osutamiseks,“ ütles Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste meditsiinikeskuse ülem major Ahti Varblane.

Major Varblase sõnul on väljaõpe eelkõige praktilise suunitlusega ning sellesse on kaasatud neljanda aasta arstitudengid ning õe põhiõppe ja ämmaemanda rakenduskõrgharidusõppe suunal õppivad tudengid. „Kaitsevägi on huvitatud vastava väljaõppe saanud meedikute reservi loomisest ning samas on kaitseväe meedikud kõige suuremate välimeditsiini kogemuse kandjatena ainsad, kes saavad sellealaseid teadmisi oma noortele kolleegidele edasi anda,“ lisas ta.

Tulevaste õdede ning arstide sõja- ja katastroofmeditsiinialane väljaõpe on valdavalt praktilist laadi. KVÜÕA Meditsiinikeskus kasutab väljaõppe läbi viimiseks erinevaid mannekeene ja simulaatoreid. Lisaks tutvustatakse meedikutele ka kaitseväe kasutuses olevat meditsiinivarustust ning antakse ülevaade arstiabi korraldusest kriisioluolukorras.

Major Varblase sõnul on seni läbiviidud kursused olnud meedikute seas nõutud, sest nende käigus kasutatavad tänapäevased matkevahendid annavad neile võimaluse seniõpitut reaalolukorrale väga sarnaselt läbi proovida.

Kaitseväe Akadeemia