fbpx
Uudised

Kaitseväe ühendatud õppeasutused tähistasid taasloomise 17. aastapäeva

01_peahooneSeitsmeteistkümne aastaga on kaitseväe ühendatud õppeasutustest saanud magistrikraadiga sõjaväelisi juhte koolitav ning sõjateadust edendav asutus.

Kaitseväe ühendatud õppeasutuste (KVÜÕA) ülema kolonel Martin Heremi sõnul on õppeasutused seitsmeteistkümne aastaga läbi teinud olulise arengu. „Õppeasutuste taasloomisel tegelesime vaid rühmaülemate väljaõpetamisega kõrghariduse esimesel astmel,“ ütles kolonel Herem. „Praeguseks on aga kaitseväe ühendatud õppeasutused kujunenud terve kaitseväe haridussüsteemi koordinaatoriks.“

Lisaks rakenduskõrgharidusele toimub KVÜÕAs õppetöö ka kutse- ja magistriõppe tasemel, kus valmistatakse ette allohvitseridest ja ohvitseridest sõjaväelisi juhte. Erialase pädevuse hoidmiseks ja tõstmiseks viiakse läbi erinevaid täiendusõppe kursuseid. Õppeasutused on taasloomise järgselt kujunenud tunnustatud haridusasutuseks. Mitmel juhul tehakse kvaliteetse hariduse pakkumise eesmärgil koostööd sise- ja välisriiklike kõrgkoolidega.

Aastate jooksul on oluliseks saanud teadus- ja arendustegevus, et toetada kaitseväe võimearendusi ning arendada sõjateadust ning sõjanduskultuuri üldiselt. KVÜÕA rakendusuuringute keskus koordineerib õppeasutustele ja kaitseväele olulisi uurimisprojekte ning teaduskoostööd. Õppeasutuse eesmärk on saada rahvusvaheliselt tunnustatud sõjateaduskeskuseks.

KVÜÕA on ainus riigikaitseline õppeasutus Eestis, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere Eesti kaitseväele ja Kaitseliidule. Õppeasutuste koosseisu kuuluvad kõrgem sõjakool, kus valmistatakse kaitseväele ette ohvitsere rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe tasemel, ning lahingukool, kus koolitatakse allohvitsere kutse- ja täiendusõppes.

Kaitseväe Akadeemia