fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused tänavad Põlva ja Kastre valda koostöö eest

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused tänavad Tartu maakonna kohalikke omavalitsusi koostöö eest seoses eelmisel nädalal toimunud kooliülese õppusega „Kõue Turm“.

KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli kadetid õppusel.

„KVÜÕA õppus läks tsiviil-militaar koostöö vaatenurgast hästi. Olenemata sellest, et kõrvalteed olid pehmed ja porised, ei tekitatud õppuste alal olulisi kahjustusi. Soovime tänada Põlva ja Kastre valda, kes tulid meile igati õppuse õnnestumisel vastu. Täname ka kohalikke inimesi, kes suhtusid õppusesse mõistvalt,“ ütles KVÜÕA harjutusväljade allohvitser staabiveebel Raido Rõivas.

Kooliülese õppuse eesmärk oli arendada juhtimisoskust ning pataljoni-, kompanii- ja rühmaülemate koostööoskust kõrgemate, alluvate, toetavate ja naaberüksustega. Õppusest võtsid osa kõik KVÜÕA struktuuriüksused.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere Kaitseväele ning Kaitseliidule. KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursusel omandatakse ohvitseri põhioskused ning saadakse rakenduslik kõrgharidus sõjalise juhtimise erialal maa-, mere- või õhuväe õppesuunal.

 

Kaitseväe Akadeemia