fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused uurivad lahinguvälja uudseid lahendusi

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskus hakkab juhtima projekti „Automatiseeritud süsteemid lahinguväljal“, mis hindab lahinguvõime tõstmist automatiseeritud süsteemide abil.

„Projekti eesmärgiks on hinnata, mismoodi võiksid mehitamata ja automatiseeritud süsteemid kaasa aidata meie lahinguvõime tõstmisele ja kuidas üldse mõõta uudsete süsteemide mõju lahinguvõimele. Selleks viime läbi rea välieksperimente koostöös 2. jalaväebrigaadi üksusega,“ ütles KVÜÕA rakendusuuringute keskuse ülem kolonelleitnant Sten Allik.

Koostöös Eesti Kaitsetööstuse Liitu kuuluvate ettevõtete konsortsiumiga kasutatakse erinevaid mehitamata maa- ja õhuplatvorme, hinnatakse andmevahetusega kaasnevaid riske ja püütakse leida lahendusi, kuidas erinevaid süsteeme koos toimima panna.

„Robootikalahendused ja targad lahinguväljasüsteemid muudavad sõjapidamist kogu maailmas ning nende efektiivne rakendamine annab olulise eelise traditsiooniliste relvasüsteemide ees,“ ütles konsortsiumi juhtivpartneri Milrem AS juhatuse esimees Kuldar Väärsi, kelle sõnul on Eestis väga tugevad tehnoloogiaettevõtted, kes pakuvad selles vallas lahendusi laial skaalal. „Soovime olla partneriks Eesti kaitsevõime arendamisel ning terviklike tarkade lahinguväljasüsteemide loomisel,“ lisas Väärsi.

Tegemist on esmase säärase välieksperimentidele suunatud teadus- ja arendustegevusalase hankega Eesti kaitseväe poolt. Mehitamata õhu- ja maismaasõidukite rendi ning uuringuks vajalike andmete kogumise hanke viis läbi Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Konsortsiumisse kuuluvad juhtivpartner Milrem AS, mis arendab ja toodab maismaarobootika süsteeme, Marduk Technologies OÜ, AS TELEGRUPP, Smart Defence Systems OÜ, OÜ ELI, GuardTime AS, OÜ Rantelon ja Threod Systems OÜ.

Kaitseväe Akadeemia