fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusest sai Kaitseväe Akadeemia

Alates 1. maist kannab Kaitseväe ühendatud õppeasutused (KVÜÕA) Kaitseväe akadeemia (KVA) nime.

“Kaitseväe akadeemia nimi kannab paremini edasi meie identiteeti, sidudes meie erinevate tasemete õppetöö ja teadustegevuse kokku ühe nimetaja alla,” ütles akadeemia ülem kolonel Enno Mõts. „Muudatused toimusid ka struktuuris, et vastata efektiivsemalt tänapäeva Eesti kaitseväe vajadustele.“

Nimemuutus oli põhjustatud ebatäpsusest, mille kohaselt peeti õppeasutuste koosseisu kuuluvaid kõrgemat sõjakooli ja lahingkooli tihtipeale eraldiseisvateks. Lisaks oli õppeasutuse senine nimi kohmakas ja vajas sageli lisaselgitusi.

Kaitseväe akadeemia annab kõrghariduse-, kutse- ja täiendõpet ohvitseridele, allohvitseridele ja reservväelastele, viib läbi rakendusuuringuid ja matketegevust, lisaks on akadeemia koosseisus muud osakonnad, mis põhitegevust toetavad. Kaitseväe akadeemial on kaks õppekompleksi asukohtadega Tartus ja Võrus.

Kaitseväe akadeemia on riigikaitseline rakenduskõrgkool rakenduskõrgkooli seaduse tähenduses ja kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev struktuuriüksus. Akadeemia eestikeelne lühend on KVA.  Akadeemia nimetus inglise keeles on Estonian Military Academy, lühendina on EMA. Kaitseväe akadeemia aadress on Riia 12, 51010 Tartu.

Kaitseväe Akadeemia