fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusi juhib uus ülem

Alates tänasest on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema ülesannetes kolonelleitnant Enno Mõts.

Kolonelleitnant Enno Mõts
Kolonelleitnant Enno Mõts

„Pean väga tähtsaks kaasamist ja meeskonnatööd. Esimene neist on ülemast sõltuv, teine aga kõigist. Kuna ma tunnen KVÜÕA võtmetöötajaid varasemast ajast, tean, et meeskonnatöö saab käima. Seega on kõige olulisem tuvastada need õiged valdkonnad, millele prioriteet suunata, selles omakorda tuleb toeks eelnimetatud kaasamine. Usun, et koos saame väljakutsetega hakkama,“ ütles KVÜÕA ülema ülesannetesse asunud kolonelleitnant Mõts.

Kolonelleitnant Mõts alustas teenistust kaitseväes 1992. aastal. Ta on lõpetanud Riigikaitse akadeemia kaitseväe õppesuuna, Balti kaitsekolledzi vanemstaabiohvitseride kursuse ning täiendanud end USA maaväe suurtükiväekoolis. 2011. aastal kaitses ta Tartu ülikoolis magistrikraadi sotsioloogias. Aastatel 2005-2012 teenis kolonelleitnant Mõts KVÜÕA-s, sealhulgas taktika õppetooli ülemana. Tema sulest on ilmunud “Eesti kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused,” mis on KVÜÕA-s maaväeohvitseridele taktika ja staabitöö õpetamisel oluline õppematerjal. Ta on osalenud välisoperatsioonil Bosnia- ja Hertsegoviinas kontingendi vanemana. Alates 2012. aastast oli Mõts Kirde kaitseringkonna ning alates 2014. aastast Lõuna kaitseringkonna ülem. 2015. aastast on kolonelleitnant Mõts olnud kaitseväe peastaabi nõunik doktriinide alal.

KVÜÕA senine ülem kolonel Martin Herem suundub edasi kaitseväe peastaabi ülema ametikohale. Kolonel Heremi teenistus kaitseväes algas aastal 1996 Kuperjanovi üksik-jalaväepataljonis. Ta on lõpetanud Eesti Riigikaitse Akadeemia, KVÜÕA keskastmekursuse ning Balti kaitsekolledži vanemstaabiohvitseri kursuse ja kõrgema juhtimiskursuse. 2002. aastast sai kolonel Heremist KVÜÕA õppejõud ning hiljem taktika õppetooli ülem. 2012. aastast on kolonel Herem olnud KVÜÕA ülema asetäitja ning alates 2013. aastast Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Eesti Vabariigi kaitseministeeriumi valitsemisalas ja kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev Eesti ainus riigikaitseline rakenduskõrgkool.

Kaitseväe Akadeemia