fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste esimene emeriitprofessor on Peep Uba

Emeriitprofessor Peep Uba

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema kolonel Martin Heremi sõnul on professor emeritus Peep Uba olnud üks KVÜÕA akadeemilise mõtte olulisemaid arendajaid. „Emeriitprofessor Uba on andnud märkimisväärse panuse kooli arendamisse. Ta on juhtinud loodus- ja täppisteaduste õppetooli, aidanud kaasade õppekavade akrediteerimisele, panustanud üliõpilastööde kvaliteedi tõstmisse ning magistri õppekavade käivitamisse,“ tunnustas kolonel Herem emeriitprofessor Uba tööd õppeasutustes.

Peep Uba alustas teadusteed 1967. aastal Tartu ülikooli matemaatikateaduskonna teadurina, tema edasine karjäär jätkus ülikooli arvutikeskuses. 1983. aastal kaitses Uba Kaasani riiklikus ülikoolis doktorikraadi.

1995.-1997. aastal töötas Peep Uba Kopenhageni ülikoolis süsteemiprogrammeerijana ning seejärel kuni 2002. aastani Tartu ülikoolis arvutikeskuse juhatajana.

Alates 2002. aastast on emeriitprofessor Peep Uba olnud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste loodus- ja täppisteaduste õppetooli juhataja-professor ning lektor.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on riigikaitseline rakenduskõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. KVÜÕA on sõjalise teadustegevuse arendajaks Eestis tehes koostööd oma partneritega ülemaailmselt.

Kaitseväe Akadeemia