fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste juubelipidustused toovad Tartusse raskerelvastuse

Esmaspäeval, 2. septembril tähistavad Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused oma 90. juubelit, mille raames tuuakse Tartusse kaitseväe raskerelvastus soomukitest suurtükkideni.

Õppeasutuste ülema kolonel Martin Heremi sõnul on relvastuse kaasamise eesmärk tutvustada  linnaelanikele oma kadettide õppevahendeid. „Kui teistel üliõpilaste jaoks on peamisteks õppevahenditeks raamatud või laboriinstrumendid, siis meie tahamegi näidata, et lisaks raamatutele õpime ja töötame me selliste vahenditega, nagu jalutuskäigule on kaasatud,“ ütles kolonel Herem.

Aastapäeva pidustused algavad esmaspäeva hommikul kell kümme, kui ligi 250 tegevväelast koos kaitseväe tehnikaga viivad läbi jalutuskäigu kaitseväe orkestri saatel läbi Tartu linna.

Jalutuskäiku saadab kaitseväe tehnika, mis koosneb relvastusest, millel kadetid viivad läbi oma tavapärast õppetööd. Esindatud on 122 millimeetrine suurtükk, 122 millimeetrine miinipilduja, jalaväe lahingtransportöörid Sisu XA 180 ja 188, tankitõrje raketisüsteem Milan 2, õhutõrjekahur ZU-23 ja õhutõrje raketikompleks MISTRAL. Jalutuskäigu ajal lendavad üle linna ka õhuväe lennukid An-2.

Pärast jalutuskäiku toimub Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ees aadressil Riia 12 relvanäitus, kus kadetid tutvustavad kõigile huvilistele rongkäigus nähtud relvastust ja tehnikat. Näitus algab kell 11:00 ning kestab kuni kella kaheni. Külalistele on avatud ka Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste muuseum.

Õppeaasta alguse puhul peab kadettidele akadeemilise avaloengu kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on riigikaitseline rakenduskõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. KVÜÕA on sõjalise teadustegevuse arendajaks Eestis, tehes koostööd oma partneritega ülemaailmselt.

Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme. Lahingukooli lõpetajad saavad kutsehariduse sõjaväelise juhtimise erialal ja nooremveebli auastme.

Kaitseväe Akadeemia