fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli ülem tunnustas parimaid õppureid karikaga.

III järgu karika pälvis kadettseersant Vjatšeslav Senin 10. põhikursuselt, II järgu karika said kapten Arno Kruusmann 3. keskastmekursuselt ja kadett Karmo Saar 11. põhikursuselt, I järgu karikas anti kapten Raul Kütile 3. keskastmekursuselt.

Eeskujulike õpitulemuste eest pälvisid hinnalise karika ka praegu Kirde kaitseringkonna õhutõrjepataljoni raketipatarei ülemana teeniv leitnant Priit Pikner, kes lõpetas 2. keskastmekursuse. Samuti tunnustati karikaga 9. põhikursuse lõpetanud, praegu Scouts-pataljoni A-jalaväekompanii kompaniiülema ülesandeid täitvat nooremleitnanti Madis Koosat. Leitnant Piknerile ja nooremleitnant Koosale anti karikas üle 20. juunil, kooli lõpuaktusel.

Karikas on Kõrgema Sõjakooli ülema tunnustus iga kursuse semestri parimale õppurile ja seda antakse välja alates 2000. aastast. I järgu karika saab põhikursuse kadett või keskastmekursuse kuulaja, kes pälvib semestri parima õppuri tiitli esimest korda, II järgu karika õppur, kel on parimad tulemused teist korda, III järgu karika puhul kolmandat korda jne. Nüüdseks on I järgu karikaid välja antud 45, II järgu karikaid 18, III järgu karikaid 10 ning IV järgu karikaid 5 korda. V järgu karika on pälvinud vaid üks õppur – kapten Lauri Abel, kes teenib praegu Kaitseministeeriumis.

Kaitseväe Akadeemia