fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste lõputööd on nüüd veebis loetavad

Kadett Mikk Habakuk lõputöö eelkaitsmisel
3. õhuväe põhikursuse parim lõpetaja Mikk Habakuk lõputöö eelkaitsmisel

Kaitseväe ohvitseride lõpu-, diplomi- ja magistritöid on nüüdsest võimalik lugeda Eesti kaitseväe e-õppe portaalis Ilias.

Tänasest, 23. maist on huvilistel võimalik tutvuda Iliases enam kui 400 lõputööga, mille hulgas vanimad on kaitstud Riigikaitseakadeemias 1996 aastal ning hilisemad juba Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes (KVÜÕA).

„Tööde avaldamise eesmärk on ühest küljest lihtsustada kaitseväes tehtavat teadus- ja arengutegevust, võimaldades ligipääsu senistele uurimistöödele ja andes ülevaade läbitöötatud allikmaterjalidest,“  ütles KVÜÕA ülem kolonel Martin Herem. „Ligipääs töödele peab soodustama sel moel kaitseväe teadus- ja arendustegevuse lõimumist ühiskonna teiste valdkondadega. Lõppkokkuvõttes toetab tööde arendamine kaitseväe avatust ning loob paremad tingimused edasiseks arenguks,“ rõhutas kolonel Herem.

Kaitstud tööde teemadering on lai, näiteks võib lugeda tööd teemal „Jõu väärkasutus sõjakolletes NATO liikmesriikide sõdurite poolt. Problemaatika ja võimalikud lahendused.“, kaitseväes kasutusel olevatest virtuaalõppevahenditest või analüüse ajateenijate hakkamasaamisest kaitseväes.

Iliases olevaid juurdepääsupiiranguga „asutusesiseseks kasutamiseks“ mõeldud töid saab lugeda vaid selleks juurdepääsu taotledes, riigisaladuse seaduse alusel salastatud töid portaalis ei ole. Juurdepääsupiiranguga tööde lugemiseks peaks huviline pöörduma KVÜÕA poole põhjendatud taotlusega.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on riigikaitseline rakenduskõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. KVÜÕA taasloodi Vabariigi Valitsuse määrusega 17. märtsil 1998. aastal kaitseväe peastaabi väljaõppekeskuse ja Eesti Riigikaitseakadeemia Kaitsekolledži baasil. 16 aasta jooksul on KVÜÕAs koolitanud üle 400 ohvitseri, magistriõppe on lõpetanud ligi 80 ohvitseri, nooremohvitseride kursuse on kolme aasta jooksul läbinud üle 30 ohvitseri.

KVÜÕA on Eesti rahvusliku sõjateaduse nurgakiviks, tehes oma partneritega koostööd globaalselt. Kõrgema Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme. Sisseastumisdokumente saab kõrgemasse sõjakooli esitada tänavu 23. juunist 6. juulini.

Eesti kaitseväe e-õppe portaal Ilias: https://eope.ksk.edu.ee/ilias/

Kaitseväe Akadeemia