fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem andis üle õppeasutuste rinnamärgid

KVÜÕA õppeaasta pidulikul avaaktusel andis kolonel Aarne Ermus esmakordselt üle õppeasutuste rinnamärgid.

“Esimeste rinnamärkidega peame meeles inimesi, kellel on olnud oluline roll õppeasutuste arengus ja kes on aidanud kaasa kooli kujunemisele selliseks, nagu ta täna on. See on tänu kooli algatajatele, õppeasutuste ja sõjakooli endistele ülematele ja staažikamatele õppejõududele,” sõnas kolonel Ermus.

KVÜÕA rinnamärgi said endine õppeasutuste ülem, kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots, endine kaitseväe juhataja ja KVÜÕA taasloomise algataja kindralleitnant Johannes Kert, endised KVÜÕA ülemad kolonel Ants Kiviselg ja kolonelleitnant Harri Ints, endised Kõrgema Sõjakooli ülemad kolonelleitnant Leo Kunnas ja kolonelleitnant Margus Koplimägi ning praegune ülem kolonelleitnant Vahur Murulaid.

Rinnamärgi said ka KVÜÕA ülema endised nõunikud kolonelleitnant Lauri Väättanen, härra Teet Seene ja härra Peeter Tulviste. Õppejõududest pälvisid tunnustuse kolonelleitnant Artur Lillenurm, leitnant Olavi Punga, staabiveebel Andri Harkmann ja proua Aasa Must.

Teet Seene, KVÜÕA ülema nõunik 2003-2010, peab rinnamärgi saamist suureks auks. “KVÜÕA oli esimene Euroopa sõjakoolidest, kes läks üle 3+2 süsteemile. See on teetähis, tulevikku vaatav projekt, millele lähiajal paljud Euroopa riigid kavatsevad üle minna.”

Rinnamärgiga autasustatakse KVÜÕA-s ja selle struktuuriüksuste teenistuses olevaid või töötavaid isikuid, eesmärgiga väärtustada nende pikaajalist ja tulemuslikku teenistust või tööd pedagoogilisel, teadustööd toetaval või sõjateaduste alal ning tsiviilisikuid, sh väljapool kaitseväge ja kaitseväelasi väljaspool KVÜÕA-d, asutuse arengule kaasaaitamise eest või tähelepanuväärsete saavutuste eest kaitseväele olulise tähendusega pedagoogilisel või sõjateaduslikul alal.

Kaitseväe Akadeemia