fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem külastas Kevadtormi

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Aarne Ermus külastas täna kaitseväe õppust Kevadtorm, kus tutvus Kõrgema Sõjakooli õppurite tööga.

Kolonel Ermuse sõnul on Kevadtormil osalemine kadettide ja kuulajate jaoks väga hea praktika. „Kuna tegu on Eesti ühe suurima õppusega, saavad õppurid pildi mitte ainult pataljoni tasemest, vaid näevad ka reaalselt suurte üksuste omavahelist koostööd,“ ütles kolonel Ermus.

Kevadtormil harjutavad staabitööd 13 KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli 3. aasta põhikursuse kadetti ning 16 noorema keskastmekursuse kuulajat. Suurem osa kuulajatest praktiseerib brigaadi staabis luure-, operatiiv-, tagala- ja sidejaoskondade juures ning osa brigaadi allüksuste koosseisus pioneeri, õhutõrje ja suurtükiväe erialal.

Kaitseväe aasta suurima õppuse Kevadtorm 2010 eesmärk on saavutada tänavu kevadel reservi arvatava pataljoni koostegutsemise võime jalaväebrigaadi koosseisus.

Kolm nädalat vältaval ning 22. mail lõppeval Kevadtormil osaleb kokku 3500 ajateenijat, kaadrikaitseväelast, reservväelast ja kaitseliitlast. Õppus viiakse läbi Lääne kaitseringkonna vastutusalas Pärnumaal ja Viljandimaal.

Kaitseväe Akadeemia