fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes algas erialaohvitseride baaskursus

Käesoleval nädalal algas KVÜÕA-s erialaohvitseride baaskursuse esimene moodul. Kursuse eesmärgiks on valmistada ette tulevasi erialaohvitsere teenimaks rahu-ning sõjaaja erialaohvitseride ametikohtadel.

„Kursusel osalejatel on reeglina olemas tsiviilerialane kvalifikatsioon ning nende kahe mooduli jooksul antakse neile sõjaväeline baasväljaõpe,“ sõnas KVÜÕA Täiendusõppe Keskuse ülem major Tarmo Laaniste.

Erialaohvitseride baaskursuse esimene moodul keskendub eelkõige üksikvõitleja, lahingupaari ja jao tegevusele. Õppeprogrammis on nii riviõpe, relvaõpe, topograafia, ABK kaitse, laskeõpe kui pioneeriõpe. Antud kursusel osaleb 22 kaitseväelast, kes on õppima tulnud üle Eesti erinevatest väeliikidest ja kaitseringkondadest. Kursuse esimene moodul kestab kuni 3. Detsembrini.

Baaskursuse teine moodul algab 2011. aasta jaanuaris ning keskendub otsuse vastuvõtmise protsessi, Eesti julgeolekupoliitika aluste ning lahingutegevuse juhtimise õpetamisele. Õppe teine pool toimub peamiselt klassiruumides ja sisaldab enam akadeemilist osa.

Peale kursuse läbimist saavad selle lõpetanud asuda teenistusse erialaohvitseride ametikohtadele ning tulevikus on neil võimalus soovi korral osaleda ka noorem-staabiohvitseride kursustel. Analoogset kursust on kaitseväes erinevate nimede all korraldatud alates 2002. aastast. Alates 2006. aastast korraldab kursust KVÜÕA Täiendusõppe keskus.

Kaitseväe Akadeemia