fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes algas nooremstaabiohvitseride kursus

Nooremstaabiohvitseride kursuse märkTäna Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes alanud kaheteistkümnendal nooremstaabiohvitseride kursusel (NSOK-il) osaleb 21 nooremohvitseri.

Üksteist nädalat kestval pataljoni taktika ja nooremstaabiohvitseride kursusel õpivad osalejad jalaväepataljoni ja -brigaadi struktuure ja taktikat, staabitöö protseduure ja otsuse vastuvõtmise protsessi, saavad ülevaate pataljoni lahingutoetusest ja -teenindusest ning läbivad taktikalise vastase õppe.

Kursusel osaleja leitnant Merje Meeritsa sõnul ootab ta algavast väljaõppest enim pataljoni tegevuse planeerimise õpet. „Minu jaoks on oluline aru saada, kuidas käib otsuste tegemine sõjaväljal, kui kaasatud on erinevad relvaliigid ning aeg on limiteeritud,” ütles Meerits. „Teoreetilised teadmised peavad olema head, et oskaks erinevates olukordades teha kiireid ja õigeid otsuseid.”

KVÜÕA täiendusõppe keskuse ülema, kolonelleitnant Margot Künnapuu sõnul saavad kursuslased sarnaselt eelmise aastaga ka tänavu kompaniimooduli e-kursusena sooritada enne kursuse algust. „See annab õppuritele võimaluse keskenduda kohapeal jalaväepataljoni õppele,” ütles Künnapuu.

Kolonelleitnant Künnapuu lisas, et alates eelmisest aastast ei muuda NSOK-i kursus ohvitseride sõjaväelise väljaõppe taset, kuid selle kursuse läbimine loob eelduse väljaõppe jätkamiseks brigaadi staabiohvitseride kursusel.

Brigaadi staabiohvitseride kursuse (BSOK-i) põhieesmärgiks on õpetada ning treenida ohvitsere planeerima ja läbi viima sõjalisi operatsioone brigaadi tasemel. Lisaeesmärgiks on ette valmistada vanemohvitsere staabikolledžis ühendoperatsioonide kursusel õppimiseks.

Nooremstaabiohvitseride kursuse edukalt lõpetanud ohvitser saab õiguse teenida jalaväepataljoni staabis. Nooremstaabiohvitseride täiendusõppekursusi on kaitseväes korraldatud üle kümne aasta. KVÜÕA-s viib neid kursusi läbi täiendusõppekeskus.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool Eestis, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule.

Kaitseväe Akadeemia