fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes algas nooremstaabiohvitseride kursus

Täna algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes nooremstaabiohvitseride kursus, mille eesmärk on õpetada ja treenida ohvitsere teenistuseks jalaväepataljoni staabis ning pataljoniülema ametikohal sõjaaja ülesannete täitmisel.

„Õppimine ei ole teie jaoks mitte ainult see, mis saab toimuma klassiruumides. Väga oluline on ka, et leiate aega üksteisega jagada varem õpitud teadmisi ja kogemusi,“ ütles KVÜÕA ülem kolonel Aarne Ermus õppuritele.

Kümnenädalasel pataljoni taktika ja nooremstaabiohvitseride kursusel õpivad osalejad jalaväepataljoni ja – brigaadi struktuure ja taktikat, staabitöö protseduure ja otsuse vastuvõtmise protsessi ning saavad ülevaate pataljoni lahingutoetusest ja -teenindusest.

Kursuse teises pooles rakendavad osalejad õpitud teoreetilisi teadmisi kolmenädalasel staabiõppusel nii maastikul kui simulatsioonisüsteemidel KVÜÕA matkekeskuses. Lisaks omandavad osalejad teadmisi Eesti riigikaitse alustest, sõjalisest valmisolekust ja mobilisatsioonist, sõjateooriast ning teavitustööst ja meediast.

Kursusel osaleb 29 ohvitseri kaitseväest ja Kaitseliidust. Nooremstaabiohvitseride täiendusõppekursusi on kaitseväes korraldatud üle kümne aasta. Kursuse läbimine on üheks eelduseks KVÜÕAs toimuvale brigaadi taktika ja staabiohvitseride kursusele kandideerimisel.

Kaitseväe Akadeemia