fbpx
Uudised

Kaitseväe meedikud õpivad Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes taktikalist esmaabi

Täna algas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse nädalane rahvusvaheliselt litsentsitud meditsiinikursus „Taktikaline esmaabi lahingkannatanule“, millest võtab osa 12 Kaitseväe meedikut ja reservtervishoiutöötajat.

Foto: Ivika Lehtsalu

Kursuse koordinaatori sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse õde-instruktor nooremveebel Riho Runneli sõnul räägitakse kursuslastele täna taktikalise esmaabi faasidest, kuhu kuuluvad abi andmine tule all, taktikaline abi ja abi evakuatsioonil, misjärel harjutavad kursuslased verejooksu peatamist, vabade hingamisteede tagamist ja lahastamist. “Lisaks mängime KVÜÕA matkekeskuses läbi stsenaariume, kuidas anda patsiendile abi tule all ja mida teha siis, kui oleme patsiendi varjesse saanud,“ ütles nooremveebel Runnel.

Kursuse raames saavad kursuslased teadmised ja oskused lahingkannatanu abistamiseks nii sõjaolukorras kui rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil. Õppetöö toimub nii loengutes, seminarides kui ka praktilistes tööjaamades. Kursusel õpetavad Kaitseväe meedikuid ka instruktorid Prantsusmaalt, Šveitsist, Hispaaniast ja Saksamaalt.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ülesanne on viia läbi kaitseväelaste, reservmeedikute ja meditsiiniüliõpilaste sõja- ja katastroofimeditsiinialast väljaõpet.

Galerii: http://pildid.mil.ee/index.php?/category/58371

Kaitseväe Akadeemia