fbpx
Uudised

Kaitseväe ühendatud õppeasutustes algas suur täiendõppe sessioon

Sel nädalal algasid kaitseväe ühendatud õppeasutustes nooremstaabiohvitseride kursus, vanemstaabiallohvitseride kursus ning prantsuse keele kursus, järgmisel nädalal algab inglise keele kursus.

​Nooremstaabiohvitseride kursusel (NSOK) osaleb sel aastal 24 kaitseväelast. Üheteist nädala jooksul õpivad kursuslased jalaväepataljoni staabitöö protseduure, taktikat, lahingutoetust ja lahinguteenindust.

Vanemstaabiallohvitseride kursus (VSAK-4) alustab praegusel kujul teist korda, varasemalt nimetati kursust staabiveebli kursuseks. Alanud kursusel õpivad üheksa vanemveeblit brigaadi ja ühendväeliigi lahingupidamist, staabitööd  rahvusvahelises staabis koos Balti kaitsekolledži ohvitseridega, juhtimise aluseid ja pedagoogikat, mille hulka kuuluvad mentorlus  ja kasvatustöö.

Lisaks  NSOKile ja VSAKile algas õppeasutustes prantsuse keele kursus Malisse välisoperatsioonile suunduvatele kaitseväelastele ning järgmisel nädalal algab inglise keele kursus täiendõpet vajavatele kaitseväelastele ja kaitseväe töötajatele.

Lisaks täiendusõppekeskuse kursustele toimub kaitseväe ühendatud õppeasutustes sõja- ja katastroofimeditsiinialase väljaõppe läbiviimine kaitseväelastele, reservmeedikutele ja meditsiiniüliõpilastele. Sel nädalal õpivad sõja- ja katastroofimeditsiini Tallinna tervishoiu kõrgkooli tudengid ning järgmisel nädalal algab meditsiinikursus Ukraina kaitseväe ja vabatahtlike pataljonide meedikutele.

Kaitseväe Akadeemia