fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes alustab tööd viis värsket doktorit

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes alustab sel sügisel tööd viis värskelt doktorikraadi kaitsnud õppejõudu ja töötajat.

Õppeasutuste eesti keele lektor Karen Kuldnokk kaitses oma doktoritöö „Militaarne retoorika. Argumentatsioon ja keeleline mõjutamine Eesti kaitsepoliitilises diskursuses“ Tartu Ülikoolis 30. augustil.

Kuldnokk uuris oma väitekirjas militaarvaldkonnaga seotud tekstide argumentatsiooni ja retoorikat ning keskendus ühe ühiskonnas palju poleemikat tekitanud sisepoliitilise konflikti (nn pronkssõduri-sündmused) ja ühe Eesti osalusega välispoliitilise konflikti (Iraagi konflikt) analüüsile.

„Minu töö üks eesmärke on tõstatada ühiskonnas diskussiooni selle üle, kuidas poliitiliste konfliktide kohta meedias seisukohti väljendatakse,“ ütles Kuldnokk, kes uuris oma töös ka kaitseväelaste kutsevalikut põhjendavaid argumente Kõrgema Sõjakooli kadettide esseedes, et selgitada, kuidas nad ise oma rolli ja ülesandeid määratlevad.

Õppeasutuste matemaatika-füüsika lektor Svetlana Ganina kaitses 23. augustil Tartu Ülikoolis doktoritöö “Hajusandmetega ülesanded kui üks võimalus füüsikaõppe efektiivsuse tõstmiseks“. Ganina uuris, kuidas mõjutavad ülesanded füüsikaõppe efektiivsust ja kas tulemused sõltuvad ülesannete tüübist. Svetlana Ganina väitekiri pani aluse võimalikule hajusandmetega ülesannete kasutamisele ja selle tulemusena füüsikaõppe efektiivsuse tõusule gümnaasiumites.

KVÜÕA muuseumi juhataja Andres Seene väitekiri “Eesti sõjaväe ohvitseride ettevalmistamise süsteemi kujunemine ja areng 1919-1940” kirjeldab Eesti sõjaväe ohvitseride väljaõppesüsteemi loomist sel perioodil. Tartu Ülikoolis 29. augustil kaitstud töös käsitleb Seene selle ajajärgu sõjaväe õppeasutuste asutamist, nende eesmärke ja perioodil toimunud muutusi nii väljaõppeinstitutsioonide organisatsioonis kui ka õppekavades ja -metoodikas.

14. juunil kaitses KVÜÕA teadur kapten Merle Parmak Belgias Leuveni Ülikooli juures väitekirja, milles uuris isiksuseomaduste rolli välisoperatsioonidel osalevate kaitseväelaste psühholoogilisel toime tulekul. Veebruari lõpus kaitses Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas doktoritööd KVÜÕA riigi- ja rahvusvaheliste õiguste dotsent nooremleitnant René Värk teemal “Riikide enesekaitse ja kollektiivse julgeolekusüsteemi võimalikkusest terroristlike mitteriiklike rühmituste kontekstis.”

Kaitseväe Akadeemia