fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes alustati täna dokumentide vastuvõttu

Sisseastujate dokumente oodatakse 29. juunini õppeasutuse peahoone fuajeesTartus, Riia 12 esmaspäevast reedeni kell 9.00 kuni 16.00. Elektroonilinedokumentide esitamine toimub Eesti kõrgkoolide sisseastumise infosüsteemi(SAIS) vahendusel hiljemalt dokumentide esitamise perioodi viimasel päevalkell 12.00.
Sisseastumiskatsed Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes toimuvad 16. juulist20. juulini.
Õppeaeg KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursusel kestab kolm aastat. Kursuselõpetajad omandavad rakendusliku kõrghariduse sõjaväelise juhtimiseerialal ja nooremleitnandi auastme. Omandatav haridus võimaldab lõpetajaltäita rühma- ja kompanii- või patareiülema ülesandeid nii rahu- kui kasõjaajal.
Sõjaväelise kõrghariduse II astmel ehk keskastmekursusel kestab õppetöökaks aastat. Keskastmekursusel omandatakse pataljoni- ja brigaadistaabinooremstaabiohvitseri oskused.
Sõjaväelise kõrghariduse kolmandaks astmeks on vanemstaabiohvitseri kursusBalti Kaitsekolled?is või vastava tasemega kursus välisriigi sõjaväelisesõppeasutuses, ning edaspidi kõrgemate staabiohvitseride- jakindralstaabikursused või muud vastava tasemega kursused välisriikidesõjaväelistes õppeasutustes.
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on rahvusvaheliselt akrediteeritudkõrgkool, mille lõpetajad saavad sõjaväelise juhtimiserakenduskõrghariduse. Kõigile kadettidele tagatakse tasuta eluruum jastipendium 7500 krooni.
Täpsemat informatsiooni dokumentide vastuvõtu ja eksamite kohta saabõppeasutuste koduleheküljelt aadressil www.ksk.edu.ee või järgmistelttelefonidelt: õppeosakond 717 6131, 50 911 47.

Kaitseväe Akadeemia