fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes avati matkekeskus.

Kaitseväe juhataja kindralmajor Ants Laaneots märkis, et matkekeskuse avamine on pikaajalise ja eduka koostöö tulemus. Keskuse rajamine algas 2003. aasta detsembris ehk ligi kolm aastat ja neli kuud tagasi.
“Eestil on õppekeskus, kus on võimalik välja õpetada kogu meie kaitseväe operatiivstruktuuri juhtimiskomponente, alates kompanii juhtimispunktist ja lõpetades jalaväebrigaadi staabi ja piiratud mahus ka kõrgemate juhtimistasandite staapidega,” lausus kaitseväe juhataja.
Kaitseväe juhataja tänas suurt abi osutanud Ameerika Ühendriikide ametiasutusi, USA kaitseministeeriumi, USA maaväe imitatsiooni- ja väljaõppekeskusi, USA suursaatkonda ja selle kaitsealase koostöö osakonda. Samuti tänas ta kaitseministeeriumi ja hindas kõrgelt kaitsejõudude peastaabi tööd keskuse rajamise juures.
JCATS on väljaõppe, analüüsi, planeerimise ja missioonieelse väljaõppe kokkuharjutamise etapi läbiviimiseks mõeldud simulaator, mida saavad kasutada militaar- ja julgeolekuorganisatsioonid.
Tegemist on niinimetatud konstruktiivse imitatsiooniga, kus matkitud inimesed kasutavad simuleeritud vahendeid, nagu autod, soomukid, tankid ja relvad. Matkitud inimesi ja vahendeid juhivad reaalsed inimesed, kuid viimased ei saa määratleda juhtivaid situatsioone.
Kaitseministeeriumi kantsler Lauri Almann rõhutas, et matkekeskus tähendab ka kokkuhoidu. “Rahaline kokkuhoid ja heaperemehelik majandamine saavad üha olulisemateks märksõnadeks, sest piiratud ressursside juures ootab riik ja maksumaksja riigikaitselt üha rohkem tulemuslikkust,” sõnas ta.
Simulaatoriga on võimalik matkida nii luure- ja lahingutegevust, manöövreid, kaugtule- ja lahingutoetust ning õhutõrjet kui ka mittesõjalisi olukordi. Süsteem võimaldab näiteks modelleerida loodusõnnetusi ning harjutada nende tagajärgede kõrvaldamist, harjutada ametkondadevahelist koostööd kriisiolukorras ja päästeoperatsioonidel, samuti terrorismivastast võitlust ja läbi mängida pantvangikriise.
Matkekeskus võimaldab väikeste kuludega korraldada õppusi, mis reaalsuses on suured ja kallid, ning vähendada muu hulgas reaalse varustuse kulumist ning hooldus- ja jooksvaid kulutusi. Programmiga on võimalik analüüsida ka juba toimunud lahinguid. Nii näiteks on ameeriklased selle programmiga läbi mänginud oma kodusõja.

Kaitseväe Akadeemia