fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes käivitub mentorlussüsteem

Esimest korda alustab Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes (KVÜÕA) tööd neljaliikmeline mentorite kogu.

Mentorluse eesmärk on aidata uutel õppejõududel õppeasutuste tööprotsessidesse ja spetsiifikasse paremini sisse elada, parandada õppemetoodilist tegevust, tõsta õppetöö kvaliteeti ning tõhustada õppejõudude vahelist koostööd.

„Varasemad uuringud on näidanud, et uuel õppejõul läheb õppeasutuse tööprotsessidesse täielikult sisseelamiseks kuni kolm aastat. Mentorlussüsteem pikemaajalise töökogemusega ja uue õppejõu vahel aitab seda protsessi kiirendada,“ ütles projekti eestvedaja KVÜÕA õppekavade arendamise nõunik Nele Rand.

Uutel õppejõududel ehk menteedel on mentorlussüsteemi abil olemas isik, kelle poole pöörduda nii administratiivsetes kui ka akadeemilistes küsimustes. Mentor külastab mentee poolt läbiviidavat õppetööd, toetab menteed õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel, abistab õppematerjalide koostamisel ja annab konstruktiivset tagasisidet. Sel aastal juhendavad mentorid kümmet menteed.

„Mentorlussuhe rikastab nii menteed kui mentorit, sest inimene õpib kõige paremini teisi õpetades,“ sõnas mentor Svetlana Ganina. „Mentorlus arendab mentori ja mentee õpetamise pädevusi tervikuna. Olgu selleks siis õppeprotsessi kavandamine, õppetöö läbiviimine või metoodiline tegevus, hindamine, tagasisidestamine, juhendamine ja/või retsenseerimine.“

KVÜÕA mentorite kogusse kuuluvad matemaatika-füüsika lektor Svetlana Ganina, võõrkeeleõpetajate sektsiooni juhataja-dotsent Triinu Soomere, brigaadi ja pataljoni taktikalektor major Allan Parv ning sõjaväepedagoogika instruktor vanemveebel Tanel Otsus. Tegemist on pika tööstaažiga õppejõududega, kes on eelnevalt läbinud mentorluse baaskoolituse ning omavad selles valdkonnas eelnevat kogemust.

Mentorlustegevust toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu viidav kõrghariduse kvaliteedi arendamise programm Primus.

Kaitseväe Akadeemia