fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes lõppes nooremstaabiohvitseride kursus

Täna, 11. novembril lõpetas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes kümnenädalase nooremstaabiohvitseride kursuse 29 ohvitseri Kaitseväest ja Kaitseliidust.

„Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on väga professionaalne koht sõjalise hariduse omandamiseks,“ ütles kursuslaste esindaja Kaitseväe Peastaabi personaliosakonnas teeniv kapten Ants Torim. „Kursus tõestas meile seda, et ei ole olemas Kaitseväe, Kaitseliidu ja reservväelastest ohvitsere, vaid on olemas üks Eesti ohvitser, kes on oma mõtlemises ja tegutsemises igati ühtne.“

Kursuse eesmärgiks oli õpetada ja treenida ohvitsere teenistuseks jalaväepataljoni staabis ning pataljoniülema ametikohal sõjaaja ülesannete täitmisel.

„Vaatama erinevale väljaõppele ja teenistuslikule taustale oli tegemist väga ühtehoidva kursusega,“ ütles kursuse ülem KVÜÕA Täiendusõppe Keskuse ülem major Tarmo Laaniste. „Ohvitserid olid motiveeritud ja kasutasid õpingute aega maksimaalselt uute teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamiseks.“

Kursuslased õppisid pataljoni taktika ja nooremstaabiohvitseride kursusel jalaväepataljoni ja – brigaadi struktuure ja taktikat, staabitöö protseduure ja otsuse vastuvõtmise protsessi ning said ülevaate pataljoni lahingutoetusest ja -teenindusest.

Kursuse teises pooles rakendasid osalejad õpitud teoreetilisi teadmisi kolmenädalasel staabiõppusel nii maastikul kui simulatsioonisüsteemidel KVÜÕA Matkekeskuses. Lisaks omandasid osalejad teadmisi Eesti riigikaitse alustest, sõjalisest valmisolekust ja mobilisatsioonist, sõjateooriast ning teavitustööst ja meediast.

Nooremstaabiohvitseride täiendusõppekursusi on kaitseväes korraldatud üle kümne aasta. Kursuse läbimine on üheks eelduseks KVÜÕAs toimuvale Brigaadi taktika ja staabiohvitseride kursusele kandideerimisel.

Kaitseväe Akadeemia