fbpx
Uudised

Kaitseväel on uus vanemohvitserist doktor

8. veebruaril kaitses Tartu Ülikoolis Kaitseväe Akadeemia rakendusuuringute osakonna nooremteadur major Artur Meerits professor Kurmet Kivipõllu juhendamisel oma doktoritöö teemal „Kaitseväe esmatasandi sõjaväeliste juhtide eestvedamispädevused ja nende seos kollektiivse eestvedamise kui üksuse efektiivsusnäitajaga“.

Major Meeritsa doktoritöö eesmärk oli välja selgitada esmatasandi sõjaväeliste juhtide eestvedamispädevuste tase ja selle seos üksuse efektiivsusega. Paljud uuringud on välja toonud, et juhtide eestvedamiskäitumisel on üksuse efektiivsuse suurendamises oluline roll. Samas võib vähesel juhtimiskogemusel ja tagasihoidlikel eestvedamispädevustel – eriti esmatasandi juhtidel puhul – olla vastupidine mõju. Organisatsiooni efektiivsuse määratlemiseks on mitmeid võimalusi, major Meeritsa töös kasutati kollektiivse eestvedamise käsitust, mille keskmes on vastavalt olukorrale esile kerkivad mitteametlikud pädevad juhid. Kollektiivne eestvedamine on eriti oluline tingimustes, kus organisatsiooni allüksused tegutsevad hajutatult ja otsuste vastuvõtmisel ei saa toetuda formaalsele juhile.

Major Artur Meeritsa doktoritöö koosnes ingliskeelsetest teadusartiklitest ning töö oponentideks olid professor Hubert Annen Šveitsi Kaitseväe Akadeemiast ning professor Martin Scherm Saksamaal asuvast Helmut Schmidt Ülikoolist.

Soovime värskele doktorile palju õnne ning edukaid uusi teaduslikke avastusi!

Major Meeritsa tööga on võimalik tutvuda Tartu Ülikooli DSpace digitaalarhiivis:  First-level military leaders’ leadership competencies and their relationship with unit effectiveness in terms of collectivistic leadership with the example of the Estonian Defence Forces

Kaitseväe Akadeemia