fbpx
Uudised

Kaitseväel on uus vanemohvitserist militaarsotsioloogia doktor

Sel nädalal, 15. detsembril kaitses Tartu Ülikoolis Kaitseväe Akadeemia rakendusuuringute osakonna nooremteadur kolonelleitnant Taavi Laanepere professor Kairi Kasearu juhendamisel oma doktoritöö teemalEesti reservväelaste teenistusvalmidus ja Bourdieu praktikateooria”.

Kolonelleitnant Laanepere doktoritöö käsitleb Eesti iseseisva kaitsevõime põhijõu ehk reservüksuste teenistusvalmidust, mis väljendub üksuste liikmete korduvas osalemises reservõppekogunemistel. Doktoritöös püütakse jõuda selgusele, missugused sotsiaalsed ja individuaalsed tegurid mõjutavad kõige rohkem reservväelaste osalemist õppekogunemistel, sest neid tundes ja arvestades on võimalik reservväelaste motivatsiooni positiivselt mõjutada.

Aastatel 2006 kuni 2015 kaitseväe peakaplanina töötanud ning seejärel rakendusuuringute osakonna nooremteadurina Tartu Ülikoolis sotsioloogia erialal doktoriõpinguid alustanud kolonelleitnant Laanepere kirjutatud doktoritöö koosnes ingliskeelsetest teadusartiklitest ning selle töö oponent oli professor Teemu Tallberg Soome Riigikaitse Kõrgkoolist.

Kolonelleitnant Laanepere on oma doktoritööga andnud arvestatava panuse Eesti reservväe ja reservväelaste uurimisse ning nende motivatsiooni tõstmisesse, teostades oma uuringuid nii, nagu on tabavalt sõnastanud sotsioloogia kui teadusdistsipliini üks rajajatest Auguste Comte: „Näha selleks, et ette näha – nii kõlab tõelise teaduse moto.“

Soovime värskele doktorile ka edaspidiselt teravat teaduslikku pilku ning sulge, et toetada jätkuvalt meie kaitsevõime suurenemist!

Kol-ltn Laanepere tööga on võimalik tutvuda ülikooli DSpace digitaalarhiivis: Looking at the military service readiness of Estonian reserve soldiers through the prism of Bourdieu’s theory of practice.

Kaitseväe Akadeemia