fbpx
Uudised

Kaitsevägi jagas tsiviilstruktuuridele kriisiohjamise staabitöö kogemusi

Kolmapäeval, 8. detsembril tegid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes kriisiohjamise staabitöö kursusel osalenud kursuse kokkuvõtteid.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) eestvedamisel 15.-18. novembrini läbi viidud koostöökursuse eesmärgiks oli anda tsiviiljõustruktuuridele ülevaade kaitseväelaste tegevusest kriisiolukordade ohjamisel. Kursusel osalesid KVÜÕA, Lõuna Prefektuuri, Tartu Linnavalitsuse ja Lõuna-Eesti Päästekeskuse esindajad.

„Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste puhul võib alati arvestada sellega, et meil on olemas juhtimis- ja staabitööd tundvad instruktorid ja simulatsioonikeskus, mida saab soovi korral kasutada,“ sõnas KVÜÕA ülem kolonel Aarne Ermus ning kinnitas, et samalaadset koostööd saab tulevikus kindlasti jätkata.

„Suuremaid ja väiksemaid kriise tuleb meie ametnikel igapäevatöös pidevalt juhtida ja lahendada,“ rääkis Lõuna Prefektuuri prefekt Tarmo Kohv ning leidis, et kaitseväelaste staabiõpet tuleks igal juhul Lõuna-Eestis jätkata ning soovitada koostöökursust ka teiste regioonide kriisireguleerijatele. „On väga oluline, et ametiisikud kriisikomisjonis oleksid saanud ühesuguse koolituse ja tegutseksid kogu vabariigis ühtsetel alustel,“ kinnitas prefekt vajadust sarnaste koostöökursuste järgi.

KVÜÕA taktikalektor kolonelleitnant Mart Mikkelsaar andis koostöökursusel ülevaate sõjalise planeerimise põhimõtetest, operatsioonide kavandamisest ning kriisiolukorras otsuste vastuvõtmisest ja delegeerimisest. Põhjalikult käsitles kolonelleitnant Mikkelsaar kaitseväe staabitöö otstarvet, funktsioone ja ülesandeid.

Neljandal õppepäeval andis Mikkelsaar kursusel osalejatele analüüsimiseks kompleksse grupiharjutuse, mille stsenaariumi kohaselt põrkasid Tartus kokku vedelat ammoniaaki vedav tsisternauto ja illegaale vedanud kaubaveoauto.

Grupiharjutusel osalenud ametnike ülesandeks oli esmalt otsustada, milliseid ametkondi oleks vaja kaasata kriisi reguleerimise staabis, milline oleks nendevaheline ülesannete jaotus ja millist käsuõigust oleks vaja kriisi lahendamiseks neile delegeerida. Lisaks tuli kursusel osalejatel selgitada välja valdkonnad, kus on vaja ühtlustada ametkondade kasutatav terminoloogia.

Kaitseväe Akadeemia