fbpx
Uudised

Kaitsevägi saab juurde 18 ohvitseri

Kõrgema Sõjakooli 2010.a lõpetajad üksteisele auastmetunnuseid kinnitamas

Homme lõpetab Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli põhikursuse 18 värsket ohvitseri, keskastmekursuse lõpetanud 10 ohvitseri saab magistrikraadi sõjalise juhtimise alal.

Kell 13.00 algaval aktusel tervitavad lõpetajaid kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots ja KVÜÕA ülem kolonel Aarne Ermus.

Kolme aasta jooksul rühma- ja kompaniiülema oskused omandanud Kõrgema Sõjakooli maaväe põhikursuse lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse sõjaväelise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme. Tulevased ohvitserid spetsialiseerusid side, logistika või õhutõrje erialale.

Magistriõppe lõpetanud 10 ohvitseri said kahe aasta jooksul pataljoni ja brigaadi staabiohvitseri ettevalmistuse ning sotsiaalteaduste magistrikraadi sõjalise juhtimise erialal.

Selle aasta parimaks põhikursuse lõputööks tunnistas komisjon kadett Silver Mäe lõputöö, mis käsitles Kaitseväe eetikakoodeksi mõistetavust ja rakendatavust. Parima keskastmekursuse magistritöö kirjutas kapten Priit Heinloo, kes uuris strateegilise üllatuse psühholoogilist aspekti Lahesõja ja Normandia dessandi näitel.

Homme saavad lõputunnistuse ka KVÜÕA Lahingukooli lõpetanud 45 allohvitseri. 11-kuulise vanemallohvitseride baaskursuse lõpetanud saavad kutseõppetunnistuse sõjaväelise juhtimise erialal ja nooremveebli auastme.

Sellel aastal võetakse KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursusele ja keskastmekursusele kandideerimiseks sisseastumisdokumente vastu 27. juunist kuni 08. juulini. Põhikursusele kandideerijad saavad spetsialiseeruda nii maaväe-, õhuväe- kui ka mereväeohvitseri erialale.

Ohvitseride neljatasemelise väljaõppe süsteemi esimene aste on KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursus, mille lõpetajad saavad sõjaväelise juhtimise rakenduskõrghariduse. Pärast kolmeaastast edukat teenistust kaitsejõududes on võimalik jätkata õpinguid Kõrgema Sõjakooli keskastmekursusel ehk magistriõppes. Järgmiseks astmeks on vanemstaabiohvitseri kursus Balti Kaitsekolledžis või vastava tasemega kursus välisriigi sõjaväelises õppeasutuses, ning edaspidi kõrgemate staabiohvitseride- ja kindralstaabikursused.

Kaitseväe Akadeemia