fbpx
Uudised

Kaitsevägi saab juurde 21 reservohvitseri

ROBK_2015
Lahingukooli 59. reservohvitseride kursuse õppurid. Foto: Mikk Rand

Sel nädalal lõpetas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis reservohvitseride baaskursuse 21 tulevast ohvitseri.

Kursuse lõpukõne pidanud Kinobussi pealik Mikk Rand kiitis Lahingukooli instruktoreid ja väliõppusi, kus teooria oli väga tihedalt seotud praktilise tegevusega. „Oman ka ühe teise armee kogemust ja siinkohal andis see kursus kinnitust, et kui militaarkasvatus jääb inimlikuks igas olukorras, siis suudab ta oma inimesed südamega oma riigi ja rahva eest seisma ja tegutsema panna,“ ütles Rand, kelle hinnangul on kursusel õpitust kasu ka tsiviilelus. „Filmimaailm on piisavalt kompleksne, et seda võrrelda rühma või ka kompanii tegevusega ning kaitsejõudude struktureeritus on läbi erinevate paralleelide rakendatav isegi loomingulises tegevuses.“

Märtsis alanud kursus oli jagatud neljaks kahenädalaseks mooduliks. Kaheksa nädala jooksul said kursuslased jalaväerühma ülema lühikoolituse, õppides välioskusi, topograafiat ja esmaabi andmist ning omandasid teadmisi taktikast, kaitseväe relvastusest ja määrustikest.

Kursuse lõpetanud PPA Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna patrulltalituse juht Taavi Kirss jäi õpituga väga rahule. „Tahtsin värskendada ajateenistuses õpitut ja omandada uusi juhtimisalaseid teadmisi just ohvitserikursusel,“ ütles Kirss. „Õppisin palju uut sellest kuidas Kaitsevägi toimib, näiteks käsud on paljud detailsemad ning ametkondade vahelises koostöös on teineteise mõistmine väga oluline, olgu selleks siis õppused või mingi kriisiolukord.“

Reservohvitseride baaskursusel omandavad sõjaväelise väljaõppe riigikaitseliselt oluliste erialade spetsialistid. Kursuse lõpetajad saavad reservohvitserideks ning edasine enesetäiendamine toimub reservväelaste õppekogunemistel ja täienduskursustel. Kursusele kandideerimine toimub vabatahtlikkuse alusel Eesti Reservohvitseride Kogu kaudu. Esimesed vabatahtlike reservohvitseride kursused korraldati 1997. aastal.

Kaitseväe Akadeemia