fbpx
Uudised

Kaitsevägi saab juurde 24 erialaohvitseri

KVÜÕA ülem kolonel Aarne Ermus annab kursuse lõputunnistuse nooremleitnant René Värkile

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes lõpetas 23. veebruaril erialaohvitseride baaskursuse 24 kaitseväelast.

„Me oleme andnud teile minimaalse vajaliku pagasi hakkama saamiseks, teie edasine areng ja täiendamine sõltub teist endist,“ ütles KVÜÕA ülem kolonel Aarne Ermus kursuse lõpurivistusel.

Kursuse eesmärgiks on valmistada ette erialaohvitsere teenimaks rahu- ning sõjaaja ametikohtadel. Oktoobris alanud kursus koosnes kahest moodulist – alusõppest ja põhiõppest.

„Kursuse jooksul mängisime läbi pataljoni otsuse vastuvõtmise protsessi, mis aitas paremini tajuda tervikpilti ning mõista erinevate üksuste panust ülesande täitmisel,“ sõnas kursuse läbinud nooremleitnant René Värk, kes on KVÜÕA riigiõiguse lektor ning toetab 1. Jalaväebrigaadi juristina relvakonfliktiõiguse küsimustes.

Kursuse esimeses moodulis õppisid erialaohvitserid, kes on tavaliselt lahingutegevusest kaugemal, baasteadmisi kaitseväest kuni jalaväerühma- ja kompanii tasemeni. Õppurid omandasid ja ühtlustasid teadmisi relva- ja laskeõppest, kaitseväe seadusandlusest, rivi-, side- ning pioneeriõppest ja taktikaõppest. Kursuse esimene moodul kestis 3. detsembrini.

Jaanuari lõpus alanud teise mooduli õppetöö keskendus peamiselt otsuste vastuvõtmise protsessile, lahingu juhtimise põhimõtetele ja pataljoni staabitöö protseduuridele.

Järgmine erialaohvitseride baaskursus on planeeritud 2012. aastaks ning kursuse esimene moodul hakkab edaspidi toimuma Võrus Lahingukoolis. Analoogset kursust on kaitseväes erinevate nimede all korraldatud alates 2002. aastast.

Kaitseväe Akadeemia