fbpx
Uudised

Kaitsevägi saab juurde seitse magistrikraadiga ohvitseri

KAK_kaitsmine_2014
Kõrgema Sõjakooli 8. keskastmekursuse kuulaja kapten Mattias Puusepp kuulab retsenseerija kapten Priit Heinloo kommentaare.

Täna kaitsesid seitse Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli kuulajat edukalt magistritöid.

„Mulle tundub, et KVÜÕA on liikumas õiges suunas, sest magistritöid püütakse teha niimoodi, et neist oleks kasu. Uuritakse reaalelulisi kaitseväes päevakorras olevaid küsimusi ja püütakse pakkuda neile lahendusi, mida saab ka reaalselt ellu viia,“ ütles magistritööde kaitsmiskomisjoni esimees ja Tartu Ülikooli dotsent Mart Noorma.

„Mul on väga hea meel näha, et uus põlvkond noori ohvitsere on sellel teel, et muuta meie Kaitseväge efektiivseks ja paremini toimivaks üksuseks ehk õppivaks organisatsiooniks,“ lisas Noorma, kes osales KVÜÕA kaitsmiskomisjoni töös esimest korda.

Taktika õppetooli all kaitsesid magistritöid major Tarmo Luhaäär, kes uuris jaotuspõhise logistika printsiipe Eesti kaitseväe varustusketis ja kapten Mattias Puusepp, kelle teemaks oli „Isetehtud lõhkeseadmete vastase tegevuse väljaõpe Kaitseväes ja selle tõhustamise võimalused“.

Humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonnas kaitsesid magistritöid kapten Raido Kukk, kelle magistritöö teemaks oli „Teenistuskarjääri alustavate ohvitseride teenistussooritus seoses õppeedukusega“, kapten Marko Pungar, kes uuris ajateenijatest juhtide hoiakute kujundamist Kuperjanovi ja Viru jalaväepataljoni jalaväekompanii näitel ning kolonelleitnant Tarmo Metsa, kes uuris kaitseväelaste täiendusõppe vajadusi ja läbiviimist Kirde Kaitseringkonna näitel.

Strateegia ja sõjaajaloo valdkonnas kaitsesid magistritöid kapten Hannes Liim teemal „Eesti kaitseplaanide areng 1918-1939: kindlustustööde planeerimine“ ja kapten Aldo Reimets teemal „1. Eesti suurtükiväebrigaad 1917-1918 ja Eesti Vabadussõja 1. suurtükiväepolk ning nende formeerimise võrdlus“.

Kokku kaitsesid käesoleval nädalal maaväe ja mereväe põhikursuste kadetid ning keskastmekursuse kuulajad 36 lõpu- ja seitse magistritööd.

Alates mai lõpust on kaitseväe ohvitseride lõpu-, diplomi- ja magistritöid võimalik lugeda Eesti kaitseväe e-õppe portaalis ILIAS aadressil https://ilias.mil.ee

Juurdepääsupiiranguga „asutusesiseseks kasutamiseks“ mõeldud tööde lugemiseks peaks huviline pöörduma KVÜÕA poole põhjendatud taotlusega. Tänavu kaitstud lõputöödega on võimalik tutvuda hiljemalt järgmise nädala lõpus.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on riigikaitseline rakenduskõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. 16 aasta jooksul on KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli lõpetanud enam kui 400 ohvitseri, magistriõppe on lõpetanud ligi 80 ohvitseri, nooremohvitseride kursuse on kolme aasta jooksul läbinud üle 30 ohvitseri.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Eesti rahvusliku sõjateaduse nurgakiviks, tehes oma partneritega koostööd globaalselt. KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme. Sisseastumisdokumente saab Kõrgemasse Sõjakooli esitada tänavu 23. juunist 6. juulini.

Kaitseväe Akadeemia