fbpx
Uudised

Kaitsevägi sai juurde 16 erialaohvitseri

Kursuse parimale lõpetajale vanemveebel Simmu Vasarale andis lõputunnistuse KVÜÕA ülem kolonel Aarne Ermus.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes lõpetas täna piduliku rivistusega erialaohvitseride baaskursuse 16 kaitseväelast.

„Õppurite motivatsioon oli kõrge, nad suhtusid õpingutesse täie tõsidusega ning vaatamata erinevale militaarsele taustale, eelnevale sõjaväelisele väljaõppele ja teenistuskogemusele läbisid kõik kursuse edukalt,“ ütles kursuse ülem KVÜÕA täiendusõppekeskuse ülem kolonelleitnant Tarmo Laaniste.

Erialaohvitseride baaskursuse eesmärgiks on anda erialaohvitseridele rahu- ning sõjaaja ametikohtadel teenimiseks vajalik ettevalmistus. Märtsis alanud kursus sisaldas jalaväeohvitseride baasväljaõppe õppeaineid. Erialane spetsialiseerumine toimub erialaohvitseridel vastavate täienduskursuste või edasise teenistuse käigus.

„Jäin kursusega väga rahule, see oli hästi organiseeritud ning kõik instruktorid olid oma ala professionaalid. Sain laiema arusaamise Kaitseväe toimimisest ning kõigest sellest, mida ohvitser peab teadma“ ütles kursuse parim lõpetaja Kaitseväe orkestri veebel vanemveebel Simmu Vasar. „Kui kursuse esimene pool oli paljuski meeldetuletav, siis teises pooles jõudsime välja pataljoni staabitöö protseduurideni, mis andis mõistmise kui keerukas see tegelikult on,“ lisas ta.

Kursuse esimeses moodulis, mis läbiti koos erialaallohvitseridega Võrus KVÜÕA Lahingukoolis, omandasid kursuslased taktikalisi baasteadmisi alates üksikvõitleja ja lahingupaari oskustest, kuni jalaväerühma tasemeni. Väljaõpe sisaldas muuhulgas relva- ja laskeõpet, kaitseväe seadusandlust, rivi-, side- ning pioneeriõpet. Kursuse esimene moodul kestis 18. maini.

Tartus läbi viidud teine moodul keskendus peamiselt jalaväekompanii taktikale, jalaväepataljoni lahingutegevuse alustele, otsuse vastuvõtmise protsessile, lahingujuhtimise põhimõtetele ja jalaväepataljoni staabitöö protseduuridele. Teine moodul sisaldas ka sõjalise valmisolekut ja mobilisatsiooni käsitlevat blokki.

Järgmine erialaohvitseride baaskursus on planeeritud 2013. aastaks. Analoogset kursust on kaitseväes erinevate nimede all korraldatud alates 2002. aastast.

Kaitseväe Akadeemia