fbpx
Uudised

Kaitsevägi sai juurde 18 ohvitseri ja 45 allohvitseri

Põhikursuse lõpetajad kinnitamas nooremleitnandi paguneid

Täna lõpetasid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli ja said nooremleitnandi auastme 18 värsket ohvitseri.

10 ohvitseri sai magistrikraadi sõjalise juhtimise alal, Lahingukooli lõpetas 45 allohvitseri.

„Õppeasutused annavad meie ohvitseridele ja allohvitseridele ühtse ettevalmistuse, ühtsed tõekspidamised ja väärtushinnangud. Mida ühtsemad sõjalised juhid on, seda tugevam on kaitsevägi,“ ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots oma kõnes lõpetajatele.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema kolonel Aarne Ermuse sõnul seisab lõpetajatel nüüd ees enesetäiendamine. “Edukas ja aktsepteeritud juht peab tegema pidevat tööd eelkõige iseendaga,” ütles kolonel Ermus lõpetajatele.

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots andis üle Reservohvitseride Kogu annetatud kaitseväe ohvitseri mõõga parimale põhikursuse lõpetajale nooremleitnant Priit Meierile.

Magistrikraadi saanud ohvitseride seas oli sel aastal neli kiitusega lõpetajat: kapten Priit Heinloo, kapten Eero Aija, leitnant Viljar Laaneste ja leitnant Valdo Veski. Kapten Priit Heinloo tunnistati ka keskastmekursuse parimaks lõpetajaks, komisjon tunnistas tema magistritöö strateegilise üllatuse psühholoogilisest aspektist lennu parimaks magistritööks.

Lahingukoolis 11-kuulise vanemallohvitseride baaskursuse lõpetanud 45 allohvitseri said kutseõppetunnistuse sõjaväelise juhtimise erialal ja nooremveebli auastme. Kursuse parimaks tunnistati nooremveebel Rivo Alev.

Kolme aasta pikkune sõjakooli põhikursus andis värsketele ohvitseridele oskuse juhtida rühma ja kompaniid. Kõik KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli lõpetajad said ühtlasi ka riigikaitseõpetaja kvalifikatsiooni.

Magistriõppe lõpetanud ohvitserid said kahe aasta jooksul pataljoni ja brigaadi staabiohvitseri ettevalmistuse ning magistrikraadi sotsiaalteadustes sõjalise juhtimise erialal.

Kaitseväe Akadeemia