fbpx
Uudised

kAITSEVÄGI SAI JUURDE 3 STAABIVEEBLIT

Täna peeti Kaitseväe Akadeemias pidulik vanemstaabiallohvitseride kursuse (VSAK) lõputseremoonia, kus anti 9 lõpetajale kursuse lõputunnistus ning 3 vanemallohvitserile ka staabiveebli auaste.

„Ülemad, hinnake oma veebleid,“ ütles kursuse esindaja vanemveebel Virkko Parts aktusel peetud kõnes. „Koolitage ja rakendage veebleid vastavalt nende võimekusele, usaldage ja arvestage allohvitseridega oma otsuste vastuvõtmisel. Ärge võtke allohvitseri kui ainult oma tööriista, vaid ka oma partneri, nõuandja ja kamraadina.“

Lisaks pidas aktusel kõne ka vanemstaabiallohvitseride kursuse ülem kolonelleitnant Raul Kütt, kes tänas kursusel osalejaid ning soovis neile edu edasises teenistuses. „Soovin kõigile kursuslastele jõudu ja meelekindlust õpitud teadmiste ning oskuste praktikas rakendamisel!“

Samuti võtsid lõputseremooniast osa kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem ning kaitseväe veebel ülemveebel Enn Adoson. Peale aktuse pidulikku osa oli lõpetajatel võimalus osaleda kaitseväe juhatajaga arutelul kursusetööde teemadel.

Kokku 14 nädalat kestnud kursuse eesmärk on anda alused ja suunised Eesti kaitseväe kõigi väeliikide vanemallohvitseridele brigaadi ja kõrgemate üksuste tegevuse juhtimisalase täiendusõppe korraldamiseks. Kursuse läbinu mõistab relvajõudude kasutamise võimalusi ja põhimõtteid tänapäeva julgeolekuprobleemide lahendamisel, Eesti riigikaitse ülesehitust, allohvitserkonna rolli Eesti riigikaitses, erinevate staapide ja juhtimispunktide ülesehitust ning on võimeline töötama brigaadi staabis. Kursuse edukaks lõpetamiseks oli vajalik osalejatel kirjutada kursusetöö.

Vanemstaabiallohvitseride kursuse õppekava läbinu on saanud alused teenimiseks struktuuriüksuste veeblina, brigaadi või väeliigi staabiallohvitserina, sealhulgas ka rahvusvahelises keskkonnas.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule.

Rohkem fotosid SIIN.

Kaitseväe Akadeemia