fbpx
Uudised

Kaitsevägi sai juurde 6 nooremveeblit

Täna peeti Tartus Kaitseväe Akadeemias vanemallohvitseri põhikursuse lõputseremoonia, kus akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus andis kursuse lõpetajatele üle lõputunnistused ning nooremveebli auastme.

„Eesti kaitseväel on täna väga hea päev – me saame endale juurde noored ja tublid nooremveeblid,“ ütles Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus tseremoonial peetud kõnes. „Mida aeg edasi, seda tähtsamaks te muutute. Jah, me ei ütle, et te olete strateegilised juhid, kuid te olete midagi tähtsamat. Te olete strateegilise juhi sensorid. Teie olete need, kes toovad ohvitserile õige informatsiooni sedasi, et ta saab teha targad otsused. Teie aitate sellel organisatsioonil õnnestuda läbi vajaliku info andmise.“

Vanemallohvitseri põhikursuse õpingud algasid juuli lõpus ning õppurid on selle aja jooksul omandanud teadmised pedagoogikast, üld- ja sõjaväelisest juhtimisest ning läbisid laskeharjutuste korraldamiseks vajaliku väljaõppe.

Lõputseremoonial tunnustati ka kursuse parimat õppurit, kelle vanemallohvitseri põhikursuse õppurid enda seast ise välja valisid. Parimaks õppuriks osutus nooremveebel Valeri Kruume. Lisaks tunnustati ka nädala algul toimunud veeblirännaku parimaid rännaku läbijaid.

Peale tänast suunduvad kuus vanemallohvitseri põhikursuse lõpetajat tagasi oma koduväeossa, kuid veel 50 põhikursuslast jätkavad oma õpinguid erialakoolides ning teenistuspraktikal. Nende õppurite jaoks lõppeb kool 2024. aasta juunis.

Vanemallohvitseri põhikursuse eesmärk on anda alused ja suunised esimese tasandi vanemaallohvitseride ettevalmistamiseks kõikidele Eesti kaitseväe väeliikidele ning Kaitseliidule. Õppekava läbinu on võimeline teenima rahuajal rühma suuruse üksuse ülema abi ja instruktori ametikohtadel ning allüksuse ülemana sõjaajal.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Kaitseväe akadeemia kutseõppe suunal koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere, kus õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks. Lisaks korraldab Kaitseväe Akadeemia riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Rohkem pilte SIIN.

Kaitseväe Akadeemia