fbpx
Uudised

Kaitsevägi sai juurde 61 nooremveeblit

VAPK_VAKAK_2015
Kaitsevägi sai juurde 61 nooremveeblit.

Täna lõppes Lahingukoolis vanemallohvitseride põhikursuse põhiõpingute moodul, mille 61 lõpetajat said nooremveebli auastme.

Lahingukooli ülem major Madis Nõmme õnnitles lõpetajaid ning andis kaasa soovitused edasiseks teenistuseks. „Tänane sündmus ei ole teie jaoks ei lõpp ega ka algus, vaid väga olulise tee osa, mis on pikk ja sageli ka raske ning selle nimi on elukestev õppimine,“ ütles major Nõmme. „Täna olete teinud järgmise sammu sellel teel ja kuigi sooviks väheke puhata, ootavad teid ees juba järgmise sammud.“

Augustis alanud vanemallohvitseride põhikursuse põhiõpingutel omandasid õppurid pedagoogilisi teadmisi, läbisid sõjaväelise juhtimise- ja üldjuhtimismoodulid ning said laske- ja lõhkamisharjutuste korraldamiseks vajaliku väljaõppe. Värskete nooremveeblite õpingud jätkuvad juba uuel aastal vastavalt valitud erialadele nii väeosade erialakoolides kui ka Lahingukoolis. Kursuse lõpetamine on juunis.

Täna lõppes ka kümne nädala pikkune vanemallohvitseride keskastmekursus, mille lõpetas 22 tegevväelast. Kursuse põhirõhk oli staabitöö protseduuride õppimisel ning juhtimisalaste teadmiste täiendamisel. Lisaks said õppurid ettevalmistuse väeosas täiendusõppe korraldamiseks.

Vanemallohvitseride keskastmekursus on allohvitseride hariduse ja sõjaväelise väljaõppe kolmanda astme kursus, mis kandis varem vanemveebli kursuse nime ning seda on korraldatud alates 2003. aastast.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool Eestis, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere. Kooli õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks.

Kaitseväe Akadeemia