fbpx
Uudised

Kaitsevägi sai juurde kaheksa staabiveeblit

Täna peeti Kaitseväe Akadeemias pidulik vanemstaabiallohvitseride kursuse (VSAK) lõputseremoonia, kus anti 14 lõpetajale kursuse lõputunnistus ning kaheksa vanemallohvitserile ka staabiveebli auaste.

„Kui küsida, milline peaks allohvitser olema, et tema teenistusest kujuneks kaitseväele võimalikult suur kasu, siis ütlen, et allohvitser peaks olema eeskujulik. Teadupärast allohvitser ei ole ametilt auaste, vaid see on seisus. Seisusele kohaselt on allohvitser usaldusväärne, tasakaalukas, ta ei väsi, ei hädalda, ei murdu kunagi. Tema moraal ei ole kõrge ainult siis, kui see on parasjagu väga kõrge. Olgem siis sellele seisusele väärikad esindajad, olgem eeskujud, olgem oma teenistuse igas aspektis kolm meetrit pikad ja kuulikindlad,“ ütles kursuse esindaja vanemveebel Jaanus Tameri aktusel peetud kõnes.

Ka Kaitseväe Akadeemia ülem-rektor brigaadikindral Enno Mõts õnnitles aktusel peetud kõnes kursuse lõpetajaid ning soovis neile edu edasises teenistuses. „Tänane on väljateenitud kohustus ja au. Teie tarkuse allee laienes, kuid lõppu veel ei paista.“

Samuti võtsid lõpuaktusest osa kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem ning kaitseväe veebel ülemveebel Enn Adoson. Peale aktuse pidulikku osa oli lõpetajatel võimalus osaleda kaitseväe juhatajaga arutelul kursusetööde teemadel.

Kokku 14 nädalat kestnud kursus toimus erineva pikkusega õppetsüklitena nii Tartus kui Tallinnas. Vanemstaabiallohvitseride kursuse eesmärk on anda alused ja suunised Eesti kaitseväe kõigi väeliikide vanemallohvitseridele brigaadi ja kõrgemate üksuste tegevuse juhtimisalase täiendusõppe korraldamiseks. Kursuse läbinu mõistab relvajõudude kasutamise võimalusi ja põhimõtteid tänapäeva julgeolekuprobleemide lahendamisel, Eesti riigikaitse ülesehitust, allohvitserkonna rolli Eesti riigikaitses, erinevate staapide ja juhtimispunktide ülesehitust ning on võimeline töötama brigaadi staabis. Kursuse edukaks lõpetamiseks oli vajalik osalejatel kirjutada kursusetöö.

Vanemstaabiallohvitseride kursuse õppekava läbinu on saanud alused teenimiseks struktuuriüksuste veeblina, brigaadi või väeliigi staabiallohvitserina, sealhulgas ka rahvusvahelises keskkonnas.
Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule.

Fotod: SIIN

Kaitseväe Akadeemia