fbpx
Uudised

Kaitsevägi sai juurde kaheksa uut ohvitseri

Traditsiooniline õlakute vahetamise tseremoonia.

Täna andis maaväe ülem kolonel Artur Tiganik kaitseväe ühendatud õppeasutuste aulas nooremleitnandi auastmetunnused kaheksale värskelt nooremohvitseride kursuse lõpetanule.

Tsiviilkõrgharidusega nooremohvitserid arvati Eesti ohvitserkonna sekka pärast kolmteist kuud kestnud sõjalist väljaõpet kõrgemas sõjakoolis.

Kolmanda nooremohvitseride kursuse lõpetaja nooremleitnant Siim Mihailovi sõnul andis sõjakool talle tugeva sõjaliste teadmiste pagasi ja usaldusväärse sõpruskonna. „Sain kursuselt oskuse märgata detaile ja otsida lahendusi. Ülejäänud tarkuseterad tuleb mul leida elukoolist, sest ohvitser kui juht kujuneb välja teenistuse käigus,“ ütles nooremleitnant Mihailov.

Nooremohvitseride kursuse õppurid õppisid kursusel juhtima rühma ja kompaniid ning kasutama relvastust ja tehnikat rühma tasemel. Lisaks omandasid ohvitserid teadmisi sõjaajaloost ja julgeolekupoliitikast, reaal- ja ühiskonnateadustest, lahingutoetusest ning pedagoogikast.

Kuue värske nooremohvitseri teenistus jätkub maaväe üksustes rühmaülematena, kaks lõpetajat jätkavad teenistus õhuväes. Järgneva kolme aasta jooksul tuleb maaväe ohvitseridel läbida viiekuuline erialakursus, mis võimaldab spetsialiseeruda pioneeri-, side-, logistika-, suurtüki-, õhutõrje või jalaväe erialale.

Nooremohvitseride kursusele kandideerimise eelduseks on kõrgharidus ning läbitud ajateenistus. Kursus valmistab ette maaväe või õhuväe nooremohvitsere rahu- ja sõjaaja ametikohtadel teenimiseks, selle lõpetajatele omistab president nooremleitnandi auastme. Ohvitseride kursuse lõpetanute seas on näiteks geograafia, õigusteaduse, majanduse ja ehituse erialal kõrghariduse omandanuid.

Kaitseväe Akadeemia