fbpx
Uudised

Kaitsevägi sai juurde kümme nooremveeblit

Täna peeti Võrus Taara linnakus Kaitseväe Akadeemia vanemallohvitseride põhikursuse lõputseremoonia, kus kaitseväe veebel ülemveebel Enn Adoson andis 11 lõpetajale kursuse lõputunnistuse ning kümnele vanemallohvitserile ka nooremveebli auastme.

„Te valisite vanemallohvitseri karjääri ning otsustasite, et teist peab saama vanemallohvitser. See auaste, mille täna osad saavad, ei ole ainult üks palgakõrgendus, vaid see annab teile palju suurema vastutuse. Teilt hakatakse nõudma palju rohkemat. Kool on andnud teile teadmised ja nüüd on teie kord neid teadmisi rakendada,” ütles kaitseväe veebel ülemveebel Enn Adoson tseremoonial peetud kõnes. „Nüüd on teie aeg iseseisvalt edasi õppida.”

Vanemallohvitseride põhikursuse õpingud algasid augustis ning õppurid on selle aja jooksul omandanud teadmised pedagoogikast, üld- ja sõjaväelisest juhtimisest ning läbisid laskeharjutuste korraldamiseks vajaliku väljaõppe. Peale tänast suunduvad 11 põhikursuse lõpetajat tagasi oma koduväeossa, kuid veel jätkab 57 põhikursuslast oma õpinguid erialakoolides ning teenistuspraktikal. Nende õppurite jaoks lõppeb kool 2021. aasta juunis.

Vanemallohvitseride põhikursuse (VAPK) eesmärk on anda alused ja suunised esimese tasandi vanemaallohvitseride ettevalmistamiseks kõikidele Eesti Kaitseväe väeliikidele ning Kaitseliidule. Õppekava läbinu on võimeline teenima rahuajal rühma suuruse üksuse ülema abi ja instruktori ametikohtadel ning allüksuse ülemana sõjaajal.

Homme saavad lõputunnistuse ka 31 vanemallohvitseride keskastmekursuse õppurit. Kümme nädalat kestnud kursusel omistasid õppurid teadmised üld- ja sõjaväelisest juhtimisest ning pedagoogikast. Keskastmekursuse läbinud vanemallohvitserid jätkavad peamiselt enda teenistust kompaniiveeblina või suunduvad teenima pataljoni staapidesse üle kaitseväe.

Vanemallohvitseride keskastmekursus on allohvitseride hariduse ja sõjaväelise väljaõppe kolmanda astme kursus, mis kandis varem vanemveebli kursuse nime ning seda on korraldatud alates 2003. aastast.

Kaitseväe Akadeemia kutseõppe suunal koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere, kus õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks.

Rohkem pilte: SIIN

Kaitseväe Akadeemia