fbpx
Uudised

Kaitsevägi sai juurde üheksa nooremveeblit ja seitse vanemveeblit

Täna peeti Tartus Kaitseväe Akadeemia kutseõppe suuna lõputseremoonia, kus akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus andis vanemallohvitseride põhi- ja keskastmekursuse lõpetajatele üle lõputunnistused ning üheksale vanemallohvitserile nooremveebli ja seitsmele vanemveebli auastme.

„Mul on au olla teie keskis, sest täna algab teie elu järgmine etapp,“ alustas Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus oma kõnet enne kahe kursuse lõputseremooniat.

„Tulevased veeblid, te olete saanud õppida, mida see veebli asi tähendab, nüüd on vaja seda hakata praktikas ellu viima.  Teie töö on lahingväljal tagada, et rühm või kompanii oleks hästi tagatud – meditsiin, toitlustamine, laskemoon, varuosad – , see on teie põhitegevus ja olge selles parimad.“

„Lugupeetud veeblid, teie töö hakkab olema pataljonide ja brigaadide staapides. Te võtate kõik oma kogemused ja teadmised ning hakkate nõustama pataljoniülemaid. Teist saavad ülema kõige paremad ühendused staabi ja üksuse vahel,“ ütles brigaadikindral Vahur Karus vanemallohvitseride keskastmekursuse kuulajatele ning lausus lõpetuseks mõlemale kursusele, et kõik see ühise eesmärgi nimel, et Eesti sõdur oleks hästi juhitud ja tagatud.

Vanemallohvitseride põhikursuse õpingud algasid juuli lõpus ning õppurid on selle aja jooksul omandanud teadmised pedagoogikast, üld- ja sõjaväelisest juhtimisest ning läbisid laskeharjutuste korraldamiseks vajaliku väljaõppe. Peale tänast suunduvad 13 põhikursuse lõpetajat tagasi oma koduväeossa, kuid veel jätkavad 44 põhikursuslast oma õpinguid erialakoolides ning teenistuspraktikal. Nende õppurite jaoks lõppeb kool 2022. aasta juunis.

Vanemallohvitseride põhikursuse eesmärk on anda alused ja suunised esimese tasandi vanemaallohvitseride ettevalmistamiseks kõikidele Eesti kaitseväe väeliikidele ning Kaitseliidule. Õppekava läbinu on võimeline teenima rahuajal rühma suuruse üksuse ülema abi ja instruktori ametikohtadel ning allüksuse ülemana sõjaajal.

Vanemallohvitseride keskastmekursuse lõputunnistuse said tänasel tseremoonial 30 kursuslast, kellest seitse said ka vanemveebli auastme. Kümme nädalat kestnud kursusel omistasid õppurid teadmised üld- ja sõjaväelisest juhtimisest ning pedagoogikast. Keskastmekursuse läbinud vanemallohvitserid jätkavad peamiselt enda teenistust kompaniiveeblina või suunduvad teenima pataljoni staapidesse üle kaitseväe.

Vanemallohvitseride keskastmekursus on allohvitseride hariduse ja sõjaväelise väljaõppe kolmanda astme kursus, mis kandis varem vanemveebli kursuse nime ning seda on korraldatud alates 2003. aastast.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Kaitseväe akadeemia kutseõppe suunal koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere, kus õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks. Lisaks korraldab Kaitseväe Akadeemia riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Rohkem pilte SIIN

 

Kaitseväe Akadeemia