fbpx
Uudised

Kapten Arno Kruusmanni magistritöö pälvis preemia

2009. aastal Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli keskastmekursuse lõpetanud kapten Kruusmann kaitses magistritöö teemal „Tankitõrjeraketikompleksi MILAN rühma tuleplaani analüüs kaitses JCATS-süsteemi abil”. Töös uuris Kruusmann, kas hetkel kehtivad tulevõitluse pidamise alused tankitõrjeraketikompleksi MILAN rühma rakendamisel on õigustatud või tuleks kaaluda nende muutmist.
Kuna vastavaid harjutusi/laskmisi pole Eestis võimalik korraldada, kasutas kapten Kruusmann lahingutegevuse modelleerimist KVÜÕA matkekeskuse Joint Conflict and Tactical Simulation (JCATS) arvutisüsteemis.
Uurimistöö tulemusena selgus, et praegu kehtivad tulevõitluse pidamise alused tankitõrjeraketikompleksi MILAN rühma rakendamisel on õigustatud, kuid tankitõrje rühma ülem peab oma tuleplaani koostamisel arvestama vastase tankikompanii taktikalise formatsiooniga „astang ette“ ning sellele vastavalt nägema ette raketimeeskondadele tuleavamisjoone kauguse 500 meetri võrra lähemale.
Kapten Arno Kruusmanni magistritöö juhendajateks olid prof Peep Uba ja major Artur Lillenurm.
Diplom ja II auhinnaga kaasnev rahaline preemia 5000 krooni anti kapten Kruusmannile üle Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilaste teaduslikul konverentsil Akadeemia majas.
Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde preemia pälvis sel aastal 20 diplomitööd, millest 7 said I auhinna ja 10 000 krooni ning 13 tööd II auhinna ja 5000 krooni.
Tankitõrjeraketikompleks MILAN, mis võeti Eesti kaitseväes kasutusele 2004. aastal, on tänaseks asendanud kesktõrje TT-relvastusena kasutatud 90 mm ja 106 mm tankitõrjekahurid, kuna pakub märkimisväärselt suuremat lahingulist võimet.

Kaitseväe Akadeemia