fbpx
Uudised

Kirde kaitseringkond alustas KVÜÕA matkekesuses Kevadtormiks harjutamist

Täna algas Tartus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste matkekeskuses arvutipõhine staapide koostööharjutus Tromb, mille käigus Kirde kaitseringkonna ja tema allüksuste staabid harjutavad õppuseks Kevadtorm.

Kolme päeva jooksul treenivad ligi kakssada kaitseväelast ja kaitseliitlast matkesüsteemil JCATS erinevate operatsioonide ja lahingutegevuse planeerimist ja juhtimist ning mängivad läbi erinevaid lahingusituatsioone.

„Harjutuse eesmärk on tõhustada staapide koostööd ja et olla Kevadtormiks paremini valmis,“ ütles maaväe staabi väljaõppeosakonna ülem kolonelleitnant Aron Kalmus. „Samuti aitab matkesüsteemi kasutamine meil ressursse kokku hoida, sest muidu peaksime seda kõike maastikul tegema.“

Esimest korda on Trombile kaasatud ka kaitseliitlased, seetõttu toimub harjutus nädalavahetusel.

Tänavune Kevadtorm viiakse läbi Kirde kaitseringkonna vastutusalas Ida- ja Lääne- Virumaal. Seetõttu on harjutuste põhirõhk Kirde kaitseringkonna ja tema üksuste staapide ning allüksuste ülematel. Samuti võtavad harjutusest osa Kirde kaitseringkonna Kaitseliidu Alutaguse, Viru, Jõgeva ja Järva malevate staabid. Samuti osalevad õppusel Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli 6. ja 7. keskastmekursuse kuulajad. Vastutegevust teevad maaväe staabi,  1. jalaväebrigaadi ning Põhja, Lõuna ja Lääne kaitseringkondade kaitseväelased.

Kaitseväe Akadeemia